Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/89156
Title: Eugenio Borg bħala appostlu lajk
Authors: Galea, David (2010)
Keywords: Borg, Eugenio, 1886-1967 -- Bibliography
Laity -- Catholic Church
Society of Christian Doctrine (Malta)
Issue Date: 2010
Citation: Galea, D. (2010). Eugenio Borg bħala appostlu lajk (Bachelor's dissertation).
Abstract: F' dinja fejn aktar ma jgħaddi ż-żrnien, aktar qiegħda tispiċċa f ġirja waħda rnal-ħin, forsi huwa faċli Ii 1-aspett reliġjuż u spiritwali tal-bniedern ma jingħatax il-prijorita' li għandu bzonn. In-Nisrani ma għandux jinħakern rninn dan l-istil ta' ħajja irnrna għandu jara li s-sejħa li titlob rninnu l-rnagħrnudija jgħixa b'rnod shih, biex ikun dak il-rnelh li jagħti torngħa lid-dinja. Din it-teżina sa tipprova tidħol iktar fil-fond fil-persuna ta' Eugenio Borg, l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M., li bħala lajk fittex li f din id-dinja jgħix f relazzjoni intirna ma' Alla li kienet riflessa fil-ħajja qaddisa u eżernplari li għex. L-ewwel kapitlu se jħares ftit lejn ħajjet Eugenio Borg, b'rnod speċjali dawk il-rnurnenti li fihom jidher il-karattru ta' dan il-lajk. It-Tieni Kapitlu ser jagħti ħarsa lejn il-virtuijiet li spikkaw f'Eugenio Borg. Irnbagħad it-Tielet Kapitlu ser juri kif Eugenio Borg kien dak in-nisrani li titlob is-sejħa tal-rnagħrnudija. lr-Raba u l-ahhar kapitlu se jpoġġi il-persuna ta' Eugenio fil-ħajja ta' llum billi jippreenta bħala mudell kernrn għall-rnernbri tal-M.U.S.E.U.M. kif ukoll għal-lajti kollha ta' Hurn. Nispera li perrnezz ta' dan 1-istudju tinghata iktar irnportanza lejn il-lajk Eugenio Borg, li hu ħalla kollox bl-iskop li jwettaq ir-rieda ta' Alla bħala appostlu tat-tixrid tal-Kelma ta' Alla, kernrn bil-kelrna kif ukoll bl-ezernpju. Jalla li perrnezz ta' dit-teżina fuq dan il-rnudell tal-lajċi, il-lajk ta' llum jagħraf ahjar is-sejħa Ii titlob rninnhu il-ħajja nisranija u jkun dak il-rnelħ li jagħti torngħa lid-dinja.
Description: B.A.(HONS)THEOLOGY
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/89156
Appears in Collections:Dissertations - FacThe - 1968-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.A.(HONS)THEOLOGY_Galea_David_2010.pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.