Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/97927
Title: Kwart ta’ seklu ta’ żjarat lill-iskola primarja tal-Mosta (1900-1925)
Other Titles: Il-kelma li tmantni lir-ruħ : antoloġija ta' kitbiet minn awturi Mostin : l-10 Anniversarju Kunsill Lokali Mosta, 1994-2004
Authors: Cassar, George
Keywords: Mosta (Malta) -- History
Villages -- Malta -- History
Mosta (Malta) -- Social life and customs
Local elections -- Malta -- Mosta -- History
Mosta Local Council
Education -- Malta -- History
Education, Primary -- Malta -- History
Maria Regina College. Mosta Primary A (Mosta, Malta)
Mosta Primary School (Mosta, Malta)
Maria Regina College. Mosta Primary B (Mosta, Malta)
Issue Date: 2004
Publisher: Malta : Kunsill Lokali
Citation: Cassar, G. (2004). Kwart ta’ seklu ta’ żjarat lill-iskola primarja tal-Mosta (1900-1925). In G. Cassar, M. D. Schembri & A. Spiteri (Eds.), Il-kelma li tmantni lir-ruħ : antoloġija ta' kitbiet minn awturi Mostin : l-10 Anniversarju Kunsill Lokali Mosta, 1994-2004 (pp. 55-61). Malta : Kunsill Lokali.
Abstract: Ghalkemm il-bidu ta' l-iskola fil-Mosta jmur lura ghall-1840 sa issa ghad ma jidhir li qatt_instabu dokumenti miktuba li jappartjenu lill-iskola ta' dawn l-ewwel zminijiet. Ta' min jiftakar li din l-ewwel skola kienet gewwa dar privata mikrija mill-Gvern. Dan ma jistax jintqal ghall-iskola l-gdida li nbniet fi Triq Grognet (infethet fl-1898) u li ghadha sservi ghall-istess ghan edukattiv sal-lum. Il-kapijiet ta' din l-iskola zammew kotba msejha log books u dokumenti ohra li permezz taghhom nafu x'gara f'din l-iskola mill-1900 sal-gurnata tal-lum. Minn dawn is- sorsi miktuba nistghu nisiltu taghrif fuq numru ta' zjarat li kellhom l-iskejjel Mostin (dik ghas-subien, li llum hi maghrufa bhala Skola Primarja E.B. Vella u dik ghallbniet, issa msemmija Skola Primarja Carmela Sammut). Dawn il-vizitaturi varjaw minn politici, gvernaturi u isqfijiet ghal ufficjali governattivi bhal diretturi u ufficjali edukattivi. Din il-kitba se tikkoncentra b'mod specjali fuq vizti ta' personalitajiet distinti fil-hajja Maltija aktar miz-zjarat ta' rutina ta' ufficjali edukattivi jew persuni ohra li minnhom kull skola jkollha matul is-sena b'mod regolari.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/97927
ISBN: 9993267716
Appears in Collections:Scholarly Works - InsTTC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwart ta’ seklu ta’ żjarat lill-iskola primarja tal-mosta.pdf
  Restricted Access
4.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.