Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/101981
Title: In-novelli ta’ Ġużè Aquilina
Authors: Calleja, Martha (2022)
Keywords: Aquilina, Ġużè, 1911-1997 -- Criticism and interpretation
Short stories, Maltese -- 20th century
Realism in literature
Idealism in literature
Issue Date: 2022
Citation: Calleja, M. (2022). In-novelli ta’ Ġużè Aquilina (Bachelor's dissertation).
Abstract: L-għan ta’ dan l-istudju huwa biex juri l-aspetti differenti fin-novelli ta’ Ġużè Aquilina, b’fokalizzazzjoni fuq ir-realiżmu u l-idealiżmu li jinsabu fihom. Il-ħtieġa li jinkiteb xogħol fuq innovelli tiegħu kienet kbira peress li hemm nuqqas kbir ta’ studji fuq dawn in-novelli. In-novelli relevanti għal dan ix-xogħol huma tnax li nkitbu bejn l-1932 u l-1989. Dawn innovelli huma meħuda mir-rivisti Leħen il-Malti u Il-Malti u mill-ktieb Antoloġija ta’ Proża Maltija ta’ Aquilina stess. L-appendiċi fl-aħħar tat-teżi, In-Narrattiva ta’ Ġużè Aquilina ta’ Jake Mejlak, juru dawn in-novelli meta nkitbu u fejn u huma anki maqsumin skont it-tema tagħhom. L-ewwel kapitlu ta’ dan ix-xogħol huwa bbażat fuq sfond storiko-kulturali fejn se jiġu deskritti avvenimenti mill-istorja fiż-żmien li għex fih Aquilina, li setgħu jiffurmaw l-ideoloġija tiegħu bħala kittieb u novellist. Dan l-isfond se juri wkoll kif kienet il-ħajja ta’ dak iż-żmien, mhux biss f’Malta imma anki f’Għawdex. Dan il-kapitlu se jfiehem x’seta’ kien li affettwa lil Aquilina sabiex jikteb dawn in-novelli. It-tieni kapitlu jittratta fuq l-istorja tan-novella inġenerali u se jidhru l-aspetti ġenerali ta’ Aquilina bħala novellier. Aquilina se jiġi mqabbel ukoll ma’ novelliera oħra li huma Temi Zammit u Ġwann Mamo u se jidher kif dawn in-novelliera affettwaw lil Aquilina bit-tekniki tagħhom. It-tielet kapitlu se jiffoka fuq ir-realiżmu li jidher f’dawn in-novelli. Aquilina wera biċ-ċar ir-realtà tal-ħajja taż-żmien li kien qed jikteb fih permezz tar-realiżmu. Dan il-kapitlu se juri kull aspett realistiku li wieħed isib fin-novelli, mir-realtà tal-ħajja tal-fqar, għar-realtà tal-poter talKnisja u għar-realtà tal-mara inferjuri, fost l-oħrajn. L-aħħar kapitlu mbagħad, se jiffoka fuq lidealiżmu li jidher f’dawn in-novelli u se juri biċ-ċar l-ideoloġija ta’ Aquilina li kellu għal soċjetà aħjar. Din l-ideoloġija turi kemm Aquilina ried armonija bejn il-klassijiet, kif ukoll l-importanza tal-lingwa Maltija bħala lingwa ta’ prestiġju.
Description: B.A. (Hons)(Melit.)
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/101981
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 2022
Dissertations - FacArtMal - 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22BAMAL008.pdf
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.