Melitensia Works - ERCPPRChr Collection home page Statistics

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 373
Issue DateTitleAuthor(s)
1970-05-02Processjonijiet, bandli u kitarriBonnici, Arthur
1970-04-11Il-Papa sejjer Sardinja : qatt gie xi wiehed Malta? : ghad ikollna xi wiehed fostna?Bonnici, Arthur
2012Il-vara ta Sant'Elena f'BirkirkaraSaliba, Anthony
1998Sacerdoti godda fil-Parrocca ta Birkirkara (1900-1940)Zammit, Winston L.
1998Sant'Elena fil-knejjes taghnaAzzopardi, Andre
2013Niċeċ tal-qaddisin li jżejnu t-toroq Qrendin: it-tieni partiFormosa, Martin
2019-03-30Kappelli u knejjes zghar fil-kampanja (1)Chetcuti, Joe
2019-03-06Niċċa fin-Nadur tal-Madonna tal-GħoqiediOrizzont
2014L-ahwa sacerdoti Grech EllulZammit, Winston L.
2019Fil-Knisja ta Santu Rokku - devozzjoni hajja lejn Santa RitaFesta Santa Liena, 2019
2019Il-pellegrinagg tal-Immakulata Kuncizzjoni ta Bormla - gheluq il-75 senaAzzopardi, Andre
2004Kif dahlet u ssahhet id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-KarmnuVella, George J.
2004Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu f'B'kara (1600-1904)Zammit, Winston L.
2004Harsa lejn il-fratellenzi lajci tradizzjonaliLanfranco, Guido
1986Kanonci Elenjani (1898-1914)Zammit, Winston Laurence
1986Kappelli ta Santa LienaBuhagiar, Vinc.
1990Fil-Kolleggjata u fil-Parrocca Elenjana 1800-1899Zammit, Winston Laurence
1991Mitt sena ilu (1891)Zammit, Winston L.
1992Knisja filjali ta Sant'Antnin ta PadovaMallia Borg, Anton
1996Il-Knisja filjali ta Marija Bambina gewwa BirkirkaraMallia, Anton
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 373