Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/10915
Title: Piz tajjeb ghas-sahha tul il-hajja : strategija nazzjonali ghal Malta
Keywords: Public health -- Malta
Medical policy -- Malta
Physical fitness -- Malta
Issue Date: 2012
Publisher: Sovrintendenza Tas-Saħħa Pubblika
Citation: Borg Buontempo, M., Gauci, C., & Vincenti, K. (Eds.). (2012). Piz tajjeb ghas-saħħa tul il-ħajja. Msida, Malta: Sovrintendenza Tas-Saħħa Pubblika.
Abstract: Studji nternazzjonali wrew biċ-ċar tendenzi lejn zieda qawwija fir-rati u I-prevalenza globali tal-piz zejjed u tal-obezita, kemm fit-tfal kif ukoll fl-adulti. Din il-problema hija mistennija li tkompli tikber fis-snin li ġejjin, u li tkompli taggrava I-konsegwenzi serji ta' din I-epidemija fuq is-saħħa, I-ekonomija u s-socjeta'. Is-sitwazzjoni f'Malta mhijiex differenti minn dik fil-bqija tal-Ewropa, u minn dik madwar id-dinja kollha. L-Istrateġija timmira li twaqqaf il-piz zejjed u r-rati tal-obezita' li kull ma jmur qegħdin dejjem jogħlew, u li eventwalment twassal biex jonqsu I-għadd ta' nies li jsofru minn din il-kundizzjoni. B'hekk titnaqqas il-morbidita u I-mortalita minn kundizzjonijiet relatati, tonqos il-ħtieġa għall-kura tas-saħħa w jonqsu I-ispejjez relatati mal-produttivita, u jkun hemm titjib fil-kwalita tal-ħajja.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/10915
Appears in Collections:Health Promotion and Disease Prevention Services

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OA-Piz tajjeb ghas-sahha tul il-hajja - strategija nazzjonali ghal Malta (1).pdf23.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.