University of Malta

Dissertations - FacArt - 2017

 

Recent Submissions

 • Camilleri, Adrian (University of Malta, 2017)
  This dissertation looks at Graffiti Artists in contemporary Malta. The research aimed to explore the divide between ‘graffiti’ and ‘street art’ in the local context where graffiti is perceived as an illegal act and street ...
 • Buttigieg, Michael (University of Malta, 2017)
  This study of Maltese Evangelical Christians starts with my personal experience of being the son of born-again parents, and the difficulty I found in relating my own upbringing as an Evangelical with the experience of ...
 • Bondin, Ruby (University of Malta, 2017)
  In recent years, the popularity and prominence of tattoos has grown both in the local and international contexts. More individuals are seeking to inscribe their bodies with a tattoo or numerous tattoos. Tattoos have ...
 • Spiteri, Ryan (University of Malta, 2017)
  This dissertation looks at a Maltese environmental non-governmental organisation (ENGO) - the Gaia Foundation - which primarily specializes in an integrated approach to coastal management. Founded in 1994, the organisation ...
 • Scicluna, Francesco (University of Malta, 2017)
  The dissertation explores the attending patrons’ contribution to the wine producers’ position in the free market, within the context of the wine festivals (as hosted by Delicata and Marsovin). The patrons’ engagement ...
 • Vella, Sarah (University of Malta, 2017)
  Fin-narrattiva tat-tfal niltaqgħu ma’ għadd ġmielu ta’ ħrejjef li huma marbutin ma’ miti kumplessi. It-tifsir tagħhom jixraq lill-fażi tat-tfulija, b’hekk it-tfal għandhom bżonn sforz kbir ta’ immaġinazzjoni u konċentrazzjoni. ...
 • Spiteri Colombo, Jolene (University of Malta, 2017)
  L-istudju ta’ din it-teżina jiffoka fuq il-mod kif l-element maġiku huwa magħġun mal-ħrejjef Maltin. L-analiżi, għalhekk, tibbaża fuq il-proċediment sopranaturali tal-maġija flimkien ma’ mekkaniżmi letterarji li fuqhom ...
 • Sladden, Rachel (University of Malta, 2017)
  Roald Dahl jgħid li “Jekk trid tasal xi mkien fil-ħajja, trid taqra ħafna kotba”. Ġeneralment ir-rakkont huwa ħaġa li t-tfal jesperjenzaw minn età żgħira. Ħafna drabi f’għamla ta’ kanzunetta jew rakkont li jkun ġej ...
 • Scicluna, Sarah (University of Malta, 2017)
  Din it-teżina tiffoka fuq il-proċess ta’ tibdil fis-soċjetà Maltija kif jirrakkontawh Ġużè Chetcuti u Herbert Ganado fi wħud mix-xogħlijiet tagħhom ambjentati fl-ewwel nofs tas-seklu għoxrin. L-oġġettiv tiegħi hu li nara ...
 • Sciberras, Maria (University of Malta, 2017)
  Din it-teżina tistħarreġ il-modi differenti kif jintwera s-sess fir-rumanz Jutta Heim, l-istrateġiji letterarji li jħaddem Immanuel Mifsud u l-effetti tagħhom. L-ossessjoni bis-sess li għandu l-protagonist, Erik Xerri, ...
 • Sciberras, Dorian (University of Malta, 2017)
  Din it-teżi tippreżenta lil Albert M. Cassola fid-dawl ta’ wieħed mill-ġeneri letterarji magħżula minnu. Huwa jidher bħala xi ħadd li għandu interpretazzjoni talħajja, u bħala kittieb li jiżviluppa l-istil minn rumanz ...
 • Schembri, Maria (University of Malta, 2017)
  F’dawn it-tliet snin li ilni l-Università interessani s-suġġett tas-soċjolingwistika u għalhekk meta ġejt biex nagħżel it-titlu għal din it-teżi, iddeċidejt li nagħmel studju relatat ma’ dan is-suġġett fuq l-ismijiet ...
 • Sant, Elton (University of Malta, 2017)
  It-tema prinċipali f’din it-teżi tiġbor fiha leġġendi Maltin li għandhom x’jaqsmu mal-furbani, il-pirati u t-Torok. Minn mindu kont żgħir kienu jogħġbuni dawn l-istejjer peress li dawn il-kategoriji ta’ nies kienu sikwit ...
 • Said, Rose Marie (University of Malta, 2017)
  Din it-teżi tiġbor fiha analiżi tal-ktieb straordinarju Ġabra ta’ Sigrieti tal-1934. Din ir-riċerka hija parti mir-riċerka li qed issir minn għadd ta’ studenti u studjużi biex tistħarreġ aspetti differenti tal-personalità ...
 • Rodgers, Stephnie (University of Malta, 2017)
  Din it-teżina teżamina l-element komiku fi tliet drammi ta’ Alfred Buttigieg bl-iskop li mhux biss torbot magħhom il-filosofija tal-komiku li fflorixxiet minn żmien il-Griegi, imma wkoll turi li taħt il-qoxra tal-komiku ...
 • Muscat, Nicole (University of Malta, 2017)
  Din it-teżi tiffoka fuq il-figuri tat-taħdit li tħaddmu f’rabta ma’ kontroversji politiċi speċifiċi li żvolġew matul is-snin tal-1986-87. L-għan ta’ din l-analiżi kritika huwa li jintwera kif l-għodod tar-rettorika u ...
 • Mifsud, Gordon (University of Malta, 2017)
  Ix-xogħol tar-radju minn dejjem kien għal qalbi, tant li xtaqt namalgama l-kontribut tiegħi lill-istudju tal-Malti miegħu. Bħal kull professjoni oħra, ix-xogħol ta' deejay fil-qasam tar-radju wkoll għandu reġistru marbut ...
 • Micallef, Dorianne (University of Malta, 2017)
  Il-lingwi jinbidlu, jevolvu u jadattaw skont ċirkustanzi differenti. Eżempju ċar huwa l-Malti – lingwa li minħabba l-kuntatt qawwi li kellha matul is-snin ma’ ilsna differenti tilfet u bidlet xi elementi nattivi u akkwistat ...
 • Mejlak, Daniel (University of Malta, 2017)
  Hekk kif tirfes l-għatba tal-ħanut tal-iskarpan, imnifsejk jimtlew b’riħa qawwija ta’ ġlud, kolla, żebgħa u għeluq. Imbagħad sewwasew fin-nofs tal-ħanut, moħbi qalb l-għodda, makkinarju u kull xorta ta’ oġġett tilmaħ raġel ...
 • Grech, Maria Francesca (University of Malta, 2017)
  Din it-teżi dwar it-tieni antoloġija ta’ novelli ta’ Clare Azzopardi, Kulħadd Ħalla Isem Warajh (2014), tiffoka fuq il-vuċi narrattiva, għaliex fl-istejjer ta’ Azzopardi lvuċijiet huma kumplessi u għandhom funzjoni ...

View more

Search OAR@UM


Advanced Search

Browse

RSS Feeds