University of Malta

Dissertations - FacArt - 2017

 

Recent Submissions

 • Bajada, Leanne (University of Malta, 2017)
  Dan l-istudju jistħarreġ ir-reġistru, it-temi u x-xbihat tabù fir-rakkonti kontemporanji Maltijn, narrattiva li kulma jmur qed issir dejjem iżjed kożmopolitana. Minkejja lgħarfien ġenerali tal-element miżjud tat-tabù ...
 • Azzopardi, Luke (University of Malta, 2017)
  Maltese Fashion Post 1970: Cultural Lateness and Transgression starts with the rejection of the term fashion as referring solely to clothing in the broader capitalist context. In this study, fashion does not merely refer ...
 • Fsadni, Maria Eileen (University of Malta, 2017)
  Antoine Camilleri’s repetitive self-representation remains, without question, unrivalled in the genre of self-portraiture in the history of Maltese art, and it is precisely its repetition which is key to understanding why ...
 • Vella, Rebecca (University of Malta, 2017)
  L-għan ta’ din it-teżina hu li nistħarreġ il-varjazzjoni li wieħed isib fit-taqbil tat-tfal. L-analiżi tistrieħ fuq ġabra ta' taqbil li għamilt minn diversi kotba kif ukoll minn għadd ta' intervisti li għamilt ma' 30 ruħ ...
 • Cassar, Anthony (University of Malta, 2017)
  This study examines the relationship that exists between foreign opinion and American foreign policy. The main aim of the American foreign policy is to enable it to influence others rather than to be influenced. However, ...
 • Camilleri, Chantelle (University of Malta, 2017)
  Mission accomplished was a premature declaration, issued by the Bush administration on 1st May 2003. However, this sense of accomplishment disappeared as soon as Iraq descended into chaos. A decade after the invasion, Iraq ...
 • Agius, Monique (University of Malta, 2017)
  This study focuses on democratic confederalism as a political concept and explores the extent of its in implementation in Rojava or what is now known as the Federal System of Northern Syria. The regions became autonomous ...
 • Camilleri, Adrian (University of Malta, 2017)
  This dissertation looks at Graffiti Artists in contemporary Malta. The research aimed to explore the divide between ‘graffiti’ and ‘street art’ in the local context where graffiti is perceived as an illegal act and street ...
 • Buttigieg, Michael (University of Malta, 2017)
  This study of Maltese Evangelical Christians starts with my personal experience of being the son of born-again parents, and the difficulty I found in relating my own upbringing as an Evangelical with the experience of ...
 • Bondin, Ruby (University of Malta, 2017)
  In recent years, the popularity and prominence of tattoos has grown both in the local and international contexts. More individuals are seeking to inscribe their bodies with a tattoo or numerous tattoos. Tattoos have ...
 • Spiteri, Ryan (University of Malta, 2017)
  This dissertation looks at a Maltese environmental non-governmental organisation (ENGO) - the Gaia Foundation - which primarily specializes in an integrated approach to coastal management. Founded in 1994, the organisation ...
 • Scicluna, Francesco (University of Malta, 2017)
  The dissertation explores the attending patrons’ contribution to the wine producers’ position in the free market, within the context of the wine festivals (as hosted by Delicata and Marsovin). The patrons’ engagement ...
 • Vella, Sarah (University of Malta, 2017)
  Fin-narrattiva tat-tfal niltaqgħu ma’ għadd ġmielu ta’ ħrejjef li huma marbutin ma’ miti kumplessi. It-tifsir tagħhom jixraq lill-fażi tat-tfulija, b’hekk it-tfal għandhom bżonn sforz kbir ta’ immaġinazzjoni u konċentrazzjoni. ...
 • Spiteri Colombo, Jolene (University of Malta, 2017)
  L-istudju ta’ din it-teżina jiffoka fuq il-mod kif l-element maġiku huwa magħġun mal-ħrejjef Maltin. L-analiżi, għalhekk, tibbaża fuq il-proċediment sopranaturali tal-maġija flimkien ma’ mekkaniżmi letterarji li fuqhom ...
 • Sladden, Rachel (University of Malta, 2017)
  Roald Dahl jgħid li “Jekk trid tasal xi mkien fil-ħajja, trid taqra ħafna kotba”. Ġeneralment ir-rakkont huwa ħaġa li t-tfal jesperjenzaw minn età żgħira. Ħafna drabi f’għamla ta’ kanzunetta jew rakkont li jkun ġej ...
 • Scicluna, Sarah (University of Malta, 2017)
  Din it-teżina tiffoka fuq il-proċess ta’ tibdil fis-soċjetà Maltija kif jirrakkontawh Ġużè Chetcuti u Herbert Ganado fi wħud mix-xogħlijiet tagħhom ambjentati fl-ewwel nofs tas-seklu għoxrin. L-oġġettiv tiegħi hu li nara ...
 • Sciberras, Maria (University of Malta, 2017)
  Din it-teżina tistħarreġ il-modi differenti kif jintwera s-sess fir-rumanz Jutta Heim, l-istrateġiji letterarji li jħaddem Immanuel Mifsud u l-effetti tagħhom. L-ossessjoni bis-sess li għandu l-protagonist, Erik Xerri, ...
 • Sciberras, Dorian (University of Malta, 2017)
  Din it-teżi tippreżenta lil Albert M. Cassola fid-dawl ta’ wieħed mill-ġeneri letterarji magħżula minnu. Huwa jidher bħala xi ħadd li għandu interpretazzjoni talħajja, u bħala kittieb li jiżviluppa l-istil minn rumanz ...
 • Schembri, Maria (University of Malta, 2017)
  F’dawn it-tliet snin li ilni l-Università interessani s-suġġett tas-soċjolingwistika u għalhekk meta ġejt biex nagħżel it-titlu għal din it-teżi, iddeċidejt li nagħmel studju relatat ma’ dan is-suġġett fuq l-ismijiet ...
 • Sant, Elton (University of Malta, 2017)
  It-tema prinċipali f’din it-teżi tiġbor fiha leġġendi Maltin li għandhom x’jaqsmu mal-furbani, il-pirati u t-Torok. Minn mindu kont żgħir kienu jogħġbuni dawn l-istejjer peress li dawn il-kategoriji ta’ nies kienu sikwit ...

View more

Search OAR@UM


Advanced Search

Browse

RSS Feeds