Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33122
Title: Renato Levi ... spija ftit maghruf Ii bosta jsostnu Ii ghen hafna Iil Malta fi zmien it-Tieni Gwerra Dinjija
Authors: Miceli, Raymond
Keywords: Levi, Renato, 1902-1954 -- Biography
World War, 1939-1945 -- Malta -- History
Operation Pedestal, 1942
Santa Maria Convoy, 1942
Issue Date: 2017-10-24
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Miceli, Raymond. (2017, October 24). Renato Levi ... spija ftit maghruf Ii bosta jsostnu Ii ghen hafna Iil Malta fi zmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Nazzjon, pp. 19.
Abstract: Hafna jsemmu l-grajja tal-Konvoj ta’ Santa Marija, maghruf ahjar bhala Operation Pedestal. Madankollu hadd ma jsemmi lil Renato Levi, li skont Nigel West (ismu propja hu Rupert Allason), dan kien strumentali biex dan isehh. Levi kien Taljan, gej minn familja Lhudija. Waqt li l-Germanizi u t-Taljani kienu minghalihom li qed jahdem ghalihom, fl-istess hin kien agent tal-MI5 (is-Servizz Sigriet tal-Ingilterra). Fil-fatt il-lealta tieghu kienet lejn din tal-ahhar. Ghalkemm kien imwieled fl-Italja, kellu passaport Ingliz. Fil-bidu tas-snin erbghin tas-seklu dsatax, kien arrestat fuq akkuzi ta’ flus foloz u attivita ta’ black-market. Renato Levi kien zerzaq informazzjoni hazina lill-Germanizi u t-Taljani biex tharbathom. L-Operation Pedestal kienet l-ahhar tentattiv biex Malta ma tasalx iccedi. Kellhom jghaddu mal-hamsin sena minn mewt Levi, biex din it-tip ta’ informazzjoni setghet tinhareg fi-pubbiku. Wara l-gwerra, Levi ghex hajja pjuttost kwieta ma’ familtu, sakemm miet fl-1954.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33122
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCASHBioItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.