Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33123
Title: 70 sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla tal-knisja tal-Kapuccini fil-Furjana u l-konsagrazzjoni ta' din il-knisja
Authors: Micallef, Martin
Keywords: Capuchins -- Malta
Church of the Holy Cross, Kapuċċini (Floriana, Malta) -- History
World War, 1939-1945 -- Malta -- History
Issue Date: 2017-02-19
Publisher: Media.Link Communications
Citation: Micallef, Martin. (2017, February 19). Il-ftuh u t-tberik tal-knisja l-gdida. Nazzjon, pp. 9.
Abstract: L-ewwel knisja tal-kapuccini fil-Furjana tmur lura ghall-Kavallieri ta’ San Gwann li giet meqruda fit-Tieni Gwerra Dinjija. Il-fondazzjoni tal-kunvent u l-knisja tal-Kapuccini fil-Furjana jmorru lura ghall-1588 meta l-Gran Mastru de Verdal li thabat hafna biex dawn il-patrijiet jidhlu fil-gzejjer taghna, tahom bicca art ‘il barra mis-swar tal-Belt. Il-bini tal-knisja baqa’ jikber hekk kif fl-1643, il-kappella ddedikata lil Sant’Anna, giet maghquda mal-knisja. Ma’ dawn kienet zdiedet kappella ohra ddedikata lil Sant’Agata filwaqt li fl-1680 giet mibnija wkoll il-Kappella maghrufa tat-Tedeski. Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, Patri Dimech, pronvincjal, insista biex tinbena l-knisja l-gdida. F’gheluq is-sebghin sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla u 62 sena wara li nfethet u tbierket il-knisja, fl-2017, il-knisja ddedikata is-Salib Imqaddes, tal-Patrijiet Kapuccini fil-Furjana, giet ikkonsagrata.
Description: Il-ftuh u t-tberik tal-knisja l-gdida -
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33123
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChrItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.