Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33840
Title: Pietru Pawl Saydon
Authors: Aloisio, Robert
Keywords: Saydon, Pietru Pawl, 1895-1971 -- Biography
Sant, Carmelo, 1921-1992
Malta -- History -- Interdett, 1961-1969
Malta Bible Society
Biblical scholars -- Malta -- Biography
Bible -- Translating -- Malta
Friggieri, Oliver, 1947-2020. Fil-Gzira taparsi jikbru l-fjuri
Partit Laburista (Malta)
International Association for the Study of the Old Testament
Society of Biblical Literature
Maltese language -- History -- Language question, 1880-1934
Malta Labour Party
Issue Date: 2016-06-19
Publisher: Union Print Co.
Citation: Aloisio, R. (2016, June 19). Pietru Pawl Saydon. Torca, pp. 38-39.
Abstract: Fl-2016, tfakkar il-50 sena anniversarju minn meta Pietru Pawl Saydon, kien gie sospiz mill-ministeru tieghu ta’ sacerdot mill-Arcisqof ta’ dak iz-zmien. Ghalhekk hu spicca vittma tal-Kwistjoni Politiko-Religjuza tas-Snin Sittin. F’dan iz-zmien bdew ukoll jigu rtirati l-mizuri marbutin mad-dnub il-mejjet minn fuq il-gurnali Laburisti u d-dfin ta’ partitarji tal-Partit Laburista fic-cimiterji. Saydon baqa’ maghruf ghall-kontribut kbir li hu ta lil-ilsien Malti meta qaleb wahdu l-Bibbja mill-Ebrajk ghall-Malti, xoghol li hadlu 30 sena shah. B’ton ironiku u fl-istess hin imnikket, Friggieri jsejjah din il-hidma kbira ta’ Saydon, “id-dnub ta’ Dun Pietru Pawl.” Bhala Professur tal-Iskrittura fl-Universita ta’ Malta, Saydon ha sehem attiv f’diversi kungressi internazzjonali. Kien il-fundatur tal-Ghaqda Bibblika Maltija, membru tal-International Association for the Study of the Old Testment u membru tas-Society of Biblical Literature tal-Istati Uniti tal-Amerka. Il-Profs Karm Sant jistqarr li dak li ghamel Dun Karm Psaila fil-qasam tal-poezija, ghamlu Saydon fil-qasam tal-proza.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/33840
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torċa 19-6-16 Pietru pawl saydon.pdf
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.