Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/34762
Title: Mose Gatt, difensur minsi tal-haddiema : 50 sena minn mewtu
Authors: Aloisio, Robert
Keywords: Malta Labour Party
Partit Laburista (Malta)
Unione Politica Maltese
Malta Workers Party
Gatt, Moses, 1896-1968 -- Biography
Gatt, Moses, 1896-1968 -- Anniversaries, etc.
Orlando Smith, Joseph, 1898-1962
Muscat Azzopardi, Guze, 1853-1927
Marks, John Francis, 1894-1954
Political Science -- Malta -- History
Mintoff, Dom, 1916-2012
Galea, Francis, 1953- . Storja tal-Partit Laburista
Labor unions -- Malta
George, Henry, 1839-1897
Political parties -- History -- 20th century
Malta -- Politics and government -- History -- 20th century
Issue Date: 2018-04-15
Publisher: Union Print Co.
Citation: Aloisio, Robert. (2018, April 15). Mose Gatt, difensur minsi tal-haddiema: 50 sena minn mewtu. Torca, pp. 24-25.
Abstract: Numru ta’ haddiema ma accettawx il-qaghda ingusta li kienu fiha. Wiehed minnhom kien Mose Gatt, draughtsman it-Tarzna, li dahal fit-trejdunjonizmu u fil-politika biex jara lill-haddiem jiehu d-dinjita tieghu. Fl-2018, tfakkar il-50 sena anniversarju minn mewtu. Edwin Camilleri jghid li Mose Gatt, John F. Marks, Guze Orlandu u Guze Muscat Azzopardi kienu erba’ hbieb intimi li ghamlu zmien twil jahdmu flimkien u kienu maghrufa bhala “l-Erba’ Muskettieri.” L-interess ta’ Gatt fil-politika beda mal-grajjiet tas-Sette Giugno tal-1919. Fil-ktejjeb “Il-Fundaturi tal-Partit tal-Haddiema,” Azzopardi jikteb li Gatt kien wiehed minn tal-bidu tal-Partit tal-Haddiema tant li kien membru tal-Ezekuttiv tal-Partit Laburista. L-Unione Politica Maltese nghaqad mal-Partit Laburista f’koalizzjoni. Minkejja dan il-koalizzjoni spiccat u fl-ewwel jiem tal-1923, iz-zewg ministri Laburisti rrizenjaw mill-Gvern. Gatt kien jaqra hafna hu ntlaqat mill-kitbiet Henry George rigward is-Single Tax u l-Land Tax. L-emenda ta’ Gatt rigward il-bandiera tal-partit ghaddiet bi 12-il vot favur u 6 kontra. Gatt u Marks hadmu qatigh biex jidhol il-Compensation Act ghall-haddiema. Hadmu wkoll fuq l-abbozz dwar kif l-ilsiena Malti jista’ jithaddem fil-qrati. Mose Gatt kien il-President tal-Haddiem fil-qasma tal-Partit Laburista u kien ha parti attiva fid-dibattiti li kienu wasslu ghall-hatra tal-Perit Mintoff bhala mexxej. Il-Kardinal Malti Prospero Grech jigi n-neputi ta’ Mose Gatt.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/34762
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPSPIPAMal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
It-Torca_15-4-18_Mose Gatt, difensur minsi tal-haddiema.pdf
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.