Melitensia Works - ERCPSPIPAMal Collection home page Statistics

Browse
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 78
Issue DateTitleAuthor(s)
2008L-istorja politika ta' l-avukat Ġużè CassarGrech, Sergio
2018-07-18Politici li Valletta offriet ghas-servizz nazzjonali (3)Scerri, Victor
2018-07-02Valletta...u l-prim ministri li tatnaScerri, Victor
2018-07-09Politici li Valletta offriet ghas-servizz nazzjonali (1)Scerri, Victor
2018-07-10Politici li l-Belt Valletta offriet ghas-servizz nazzjonali (2)Scerri, Victor
2018-07-04Il-Belt Valletta u l-prim ministri li tatna (2)Scerri, Victor
2018-05-20Sir Francis Douglas: a forgotten Governor?Grech, Christopher
2016-08-19Patrick Holland, ragel tal-partitFenech, Salvu
2018-04-29L-ewwel tifkira ta' Jum il-Haddiem f'MaltaSeguna, Omar
2018-04-15Mose Gatt, difensur minsi tal-haddiema : 50 sena minn mewtuAloisio, Robert
2017-12-31Manwel Pace u Carmelo Mifsud Bonnici: l-innu Laburista u l-innu Nazzjonalista: zewg partiti - familja wahdaTorca; Friggieri, Oliver
2017-11-05Il-vot tan-nisa mill-BiblijotekaKullhadd
2018-01-14Manwel Pace u Carmelo Mifsud Bonnici: l-innu Laburista u l-innu Nazzjonalista: it-tieni parti ta' studju ta' Oliver FriggieriTorca
2016-11-13Moses Gatt u hidmietu b'risq il-haddiem MaltiFenech, Salvu
2016-06-12Guze Ellul Mercer (1897-1961) - politiku b'missjoni socjaliAloisio, Robert
2016-08-07Pajjizna fuq il-Mappa tad-DinjaMicallef Stafrace, Joe
2016-04-03Ghaliex kien mehtieg il-helsienBorg, Philip
2018-01-14Anton Tabone... "il-bniedem tal-Istat"Borg, Tonio
2016-02-26Carmelo Caruana - Politiku ta' Statura NazzjonaliMuscat, Charles
2017-04-25Sir Ugo Mifsud - 75 sena minn mewtuMifsud Bonnici, Carmelo
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 78

Discover Peer-Reviewed Content