Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35297
Title: Il-Bormliz Dun Gwann Mamo u l-monument tieghu : filantropu u edukatur
Authors: Cauchi, Mark
Keywords: Mamo, Gwann, 1878-1935 -- Biography
Church of St. Nicholas of Tolentino (Tarxien, Malta) -- History
Augustinians -- Malta -- History
Oratorju San Alwigi (Tarxien, Malta) -- History
Malta -- History -- 20th century
Tarxien (Malta) -- History -- 20th century
Education -- Malta -- History -- 20th century
Issue Date: 2013
Publisher: Cospicua : Kumitat Festa Esterna ta' Marija Immakulata
Citation: Cauchi, M. (2013). Il-Bormliz Dun Gwann Mamo u l-monument tieghu : filantropu u edukatur. Programm tal-festa Marija Immakulata, Belt Cospicua, 2013, 135-138
Abstract: Dun Gwann Mamo jew ahjar kif kien maghruf Dun Gwann, kien bniedem veru filantropu kifukoll edukatur. Twieled f'Bormla fis-sena 1880. Imqanqal biex jghix iz-zghazagh ta' zmienu, waqqaf l-oratorju festiv. Fih ghamel stamperija, xoghol ta' mastrudaxxa, legatorija ta' kotba u xi xoghlijiet ohra zghar. Ta' min ikun jaf Ii, l-istamperija meta gie maghluq l-oratorju kienet inxtrat minn Michael Peresso u Ii kien beda n-negozju tieghu b'din. Dan qaluIi huwa stess. Barra milli ghallem is-snajja' liz-zghazagh, Dun Gwann kien ihares lejn il-bzonnijiet spiritwaIi taghhom. Ghalhekk ft-1910 bena kappella zghira lillpatrun taz-zghazagh San Alwigi Gonzaga. Fis-26 ta' Settembru 1912, gie mwaqqaf l-Oratorju festiv minn Dun Gwann f'Mal Tarxien. Gie inawgurat mill-Ecc. Tieghu Mons. Anglu Portelli O.P., Vigarju GeneraIi u Isqof Awziljarju tal-ArCisqof ta' Malta, Mons Pietru Pace. F'dik l-okkazjoni hadet sehem ilBanda Marija Annunzjata ta' Mal Tarxien fejn ghamlet Programm Muzikali. Dun Gwann hadem hafna biex izomm l-oratorju ghal 23 sena shah, ta kulma kellu ghalih. Fis-sena 1933 dan l-Oratorju gie maghluq. Madd majafir-raguni.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35297
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Bormliz Dun Gwann Mamo u l-monument tieghu.pdf
  Restricted Access
628.6 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.