Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/35533
Title: Il-poezija tas-sittinijiet
Authors: Sammut, Saviour
Keywords: Authors, Maltese -- 20th century
Maltese literature -- 20th century
Poets, Maltese -- 20th century
Issue Date: 1991
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Sammut, S. (1991). Il-poezija tas-sittinijiet. Lehen il-Malti, 27, 30-36.
Abstract: Il-poezija li bdiet tinkiteb fis-sittinijiet giet wara l-izvilupp politiku bil-kisba tal-Indipendenza ghal Malta. Il-Poeta ta’ Malta “gdida” beda jhares madwaru bhala cittadin tad-dinja. Post in-nazzjonalizmu beda jiehdu l-kozmopolitanizmu. Il-vizjoni kozmika tat harsa lejn il-qaghda umana fic-centru ta’ taqlib kbir. Il-poezija tas-snin sittin hi aktarx izjed storbjuza, polemikuza u provokanti. Fiha hemm ansjeta ghal tigdid u tibdil mill-impozizzjonijiet tal-Ordni Socjali qadima.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/35533
Appears in Collections:Lehen il-Malti (1991) - Ghadd 27
Lehen il-Malti (1991) - Ghadd 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-poezija tas-sittinijiet.pdf388.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.