Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36271
Title: Il-kappellun ta' San Duminku fil-Bazilika ddedikata lil Sidtna Marija tal-Portu Salvu u San Duminku, Valletta
Authors: Galea, Vince
Keywords: Basilica of Our Lady of Fair Havens and St. Dominic (Valletta, Malta) -- History
Church decoration and ornament -- Malta -- Valletta
Dominic, Saint, 1170-1221 -- Art
Calì, Giuseppe, 1846-1930. St. Dominic (Valletta, Malta)
Dominic, Saint, 1170-1221 -- Anniversaries, etc.
Painting -- Malta -- 19th century
Issue Date: 2009
Publisher: Valletta : Soċjetà Filarmonika ‘King’s Own’
Citation: Galea, V. (2009). Il-kappellun ta' San Duminku fil-Bazilika ddedikata lil Sidtna Marija tal-Portu Salvu u San Duminku, Valletta. Mill-Każin : festa 2009, 29-34
Abstract: Din is-sena qeghdin infakkru s-775 sena mill-kanonizzazzjoni ta' San Duminku u ghalhekk hsibt Ii jkun xieraq Ii naghti ftit taghrif dwar iddekorazzjoni u I-opri tal-arti Ii nsibu f'parti mill-knisja taghna, precizament fil-kappellun ta' San Duminku. Il-knisja Ii llum tant nammiraw ghandha pjanta ta' Antonio Cachia, hija spazjuza ferm u ghandha forma ta' Salib Latin. Hija twila 126 pied u I-korsija wiesgha 35 pied, iz-zewg kappelluni min-naha s'ohra fihom 76 pied. Filparti ta' quddiem il-presbiterju il-korsija fiha tliet navi kbar kull naha, Ii minnhom tghaddi ghall-kappelli IateraIi, waqt Ii hemm zewg kappelli ohra fil-gnub tal-kor Ii minnhom tghaddi ghall-kappelluni.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36271
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
II-Kappellun ta' San Duminku.pdf
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.