Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36273
Title: Domus Ecclesiae : tempju bazilika li jaghti glorja lil Alla
Authors: Mangion, Fabian
Keywords: Basilicas -- History
Basilicas -- Malta -- History
Basilica of Our Lady of Fair Havens and St. Dominic (Valletta, Malta) -- History
Basilica of Our Lady of Mount Carmel (Valletta, Malta)
Collegiate Basilica of the Nativity of Mary (Senglea, Malta)
Basilica of the Blessed Virgin of Ta’ Pinu (Għarb, Malta)
Collegiate Basilica of St. Helen (Birkirkara, Malta)
Collegiate Basilica of St. George (Victoria, Malta)
Collegiate Basilica of St. Peter and St. Paul (Nadur, Malta)
Collegiate Basilica of the Nativity of Mary (Xagħra, Malta)
Collegiate Basilica of the Visitation (Għarb, Malta)
Issue Date: 2016
Publisher: Valletta : Kumitat Festi Esterni San Duminku
Citation: Mangion, F. (2016). Domus Ecclesiae : tempju bazilika li jaghti glorja lil Alla. Festi solenni San Duminku, il-Belt Valletta, 2016, 79, 82-83, 85-87, 90-91, 94
Abstract: Fis-sena 2015, din il-parrocca ta' Sidtna Marija Porto Salvo u San Duminku fakkret il-mitejn sena mit-tberik u I-ftuh taghha. Din is-sena, 2016, I-Ordni tal-Predikaturi qed jiccelebra I-Gublew specjali tat-800 sena mill-approvazzjoni tieghu mill-Papa Onorju Ill. Din is-sena wkoll, il-komunita tal-Porto Salvo fil-Belt Kapitali qed tikkommemora t-tieni centinarju minn meta I-Knisja Parrokkjali taghha giet elevata ghall-gieh ta' Bazilika Minuri. Tliet anniversarji Ii jfakkruna fi tliet avvenimenti kbar, mehjutin flimkien f'tapizzerija mlewna u minsugin fil-kuntest ta' Gublew straordinarju iehor ... iI-Gublew tal-Hniena. "Hi haga sabiha li t-tieni centinarju tal-elevazzjoni ta' din il-knisja bhala bazilika jahbat ukoll fis-sena Gubilari tal-Hniena ... Kemm hi haga sabiha li I-Papa jippermetti Ii certi knejjes fid-dinja jkunu msejhin bazilici. Allura juru I-ghaqda taghna bhala Knisja mal-knejjes ta' Ruma" Dan huwa gieh li jghaqqadna ma' familja kbira ta' knejjes ohra Bazilici mxerrda madwar id-dinja. Dawn huma tempji li Ikoll ghandhom rabta komuni bejniethom, dik ta' ghaqda specjali mal-Papa, Successur ta' San Pietru. Huwa f'waqtu mela li, quddiem dan il-kuntest u hekk kif ahna msiehba niccelebraw dan I-anniversarju, nsiru nafu x'tghidilna I-istorja dwar dan it-titlu u liema huma I-knejjes f'gzirijietna li gew imzejna b'dan I-unur.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36273
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAArc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domus Ecclesiae.pdf
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.