Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36289
Title: Id-dhul tad-Dumnikani fil-Belt Valletta u d-devozzjoni lejn Santa Katerina ta' Siena
Authors: Galea, Vincent
Keywords: Dominicans -- Malta -- Valletta -- History
Catherine, of Siena, Saint, 1347-1380 -- Cult -- Malta -- Valletta
Valletta (Malta) -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Basilica of Our Lady of Fair Havens and St. Dominic (Valletta, Malta) -- History
Cachia, Antonio, 1739-1813
Chapel of St. Catherine of Siena (Valletta, Malta)
Catherine, of Siena, Saint, 1347-1380 -- Art
Church decoration and ornament -- Malta -- Valletta
Cali, Giuseppe, 1846-1930
Third orders -- Malta -- Valletta -- History
Issue Date: 2011
Publisher: Valletta : Kumitat Festi Esterni San Duminku
Citation: Galea, V. (2011). Id-dhul tad-Dumnikani fil-Belt Valletta u d-devozzjoni lejn Santa Katerina ta' Siena. Festi solenni San Duminku, Belt Valletta, 2011, 50-51, 53-54
Abstract: Din is-sena qed infakkru gheluq il-500 sena mill-kanonizzazzjoni ta' Santa Katerina ta' Siena. Kienet l-ewwel mara u fost l-ewwel membri tal-familja Dumnikana li gew kanonizzati u ghalhekk bir-ragun hija meqjusa bhala l-omm tal-familja Dumnikana, isem li originarjament kienu jsejhulha bih l-ewwel dixxipli taghha. Santa Katerina twieldet fl-1347 u meta kellha erbataxil sena dahlet soru tal-Penitenza ta' San Duminku, kif kienu jissejhu t-Terzjarji dik il-habta. il-patrijiet Id-Dumnikani inghataw permess mill-Gvern Ingliz biex jaghtu bidu ghall-bini tal-Khisja l-gdida. Fis-27 ta' Marzu 1804 inbeda x-xoghol u l-knisja kienet lesta u nfethet ufficjalment fil-15 ta' Mejju 1815. Il-knisja ghadha pjanta ta' Antonio Cachia hija spazjuza u ghandha forma ta' Salib Latin. Hekk naraw li fil-knisja l-gdida issa diversi kappelli gew ddedikati lillqaddisin dumnikani fosthom l-istess fundatur, San Duminku. Ghalhekk fia setax jonqos li tkun dedikata kappella lil Santa Katerina ta' Siena li mal-mixja taz-zmien bdiet tigi meqjusa bhala omm il-Familja Dumnikana.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36289
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Id-dhul tad-dumnikani fil-Belt Valletta.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.