Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/36794
Title: Manifestazzjonijiet ta' riparazzjoni Pawlina fl-1895
Authors: Gravina, Martin
Keywords: Processions, Religious -- Malta -- 19th century
Collegiate Church of St. Paul's Shipwreck (Valletta, Malta) -- History
Paul, the Apostle, Saint -- Cult -- Malta
Pace, Pietro, Bishop of Malta, 1831-1914
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Malta -- History -- 19th century
Valletta (Malta) -- History -- 19th century
Bovio, Giovanni, 1837-1903. San Paolo
Issue Date: 2017
Publisher: Valletta : Għaqda tal-Pawlini
Citation: Gravina, M. (2017). Manifestazzjonijiet ta' riparazzjoni Pawlina fl-1895. Festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl, il-Belt Valletta, 10 ta' Frar 2017, 28-30
Abstract: Is-sena 1895 kienet is-sena meta l-vara ta' San Pawl harget bil-purcissjoni darbtejn fit-toroq tal-Belt Valletta. L-ewwel wahda nhar l-10 ta' Frar, il-festa tan-Nawfragju u t-tieni darba nhar il-21 ta' Lulju f'manifestazzjoni kontra l-erezijiet tal-Professur Giovanni Bovio. F'Gunju tas-sena 1895, gewwa t-teatru Mercadente f'NapIi, kienet saret rapprezentazzjoni tad-dramm San Paolo b'kitba tal-Professur Giovanni Bovio (twieled gewwa Trani nhar is-6 ta' Frar 1837 u miet gewwa NapIi nhar il-15 t'April 1903). Bovio, fil-prezentazzjoni ta' dan id-dramm, espona iiI San Pawl bhala socjaIista rivoluzzjonarju, kif ukoll wasal sahansitra Ii jichad id-divinita ta' Kristu u l-bidu divin tal-Kristjanezmu. Din ir-rapprezentazzjoni Ii offendiet il-Kattolici kollha u b'mod specjaIi I-Maltin Ii jsejhu lilhom infushom bhala wIied San Pawl, gabet ukoll il-kundanna tas-Sagra Congregazione dell'Indice (Il-Kongregazzjoni ghad-Duttrina tal-Fidi) kifukoll qajmet protesti kbar kemm gewwa I-Italja u f'Malta. Din l-ahbar wasslet biex il-poplu Malti juri l-ghadab tieghu b'manifestazzjonijiet bhala riparazzjoni ghal dan l-att, kemm gewwa I-Imdina kif ukoll gewwa I-Belt Valletta.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/36794
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manijestazzjonijiet ta'.pdf
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.