Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37538
Title: Lehen il-Malti (2016) - Ghadd 35
Authors: Ghaqda tal-Malti (Universita')
Keywords: Maltese language -- Periodicals
Maltese literature -- Periodicals
Authors, Maltese -- 21st century
Authors, Maltese -- 20th century
Issue Date: 2016
Publisher: Ghaqda tal-Malti
Citation: Ghaqda tal-Malti (Universita'). (2016). Lehen il-Malti : issue 35 : 2016
Abstract: 'Leħen il-Malti' hu r-rivista ewlenija tal-Għaqda tal-Malti – Università. Din ir-rivista annwali tinkludi xoghlijiet poetici varji kif ukoll ghadd ta’ studji akkademici u traskrizzjonijiet. Werrej: Radd il-hajr – Editorjal: Hila, hegg, qalb qawwija ta’ Dorianne Bonello – Minxura l-imhabba ta’ Celine Agius – Il-habs tal-mirja ta’ John A. Bonello – U x’naf ta’ Gorg Borg – Tixqiq (ghal S.) ta’ Nadia Mifsud – Tolleranza zero ta’ Leli – Idejn l-imhallef ta’ Maria Grech Ganado – U Alla rega’ beka ta’ Carmel G. Cauchi – Ghekiesi ta’ Rita Saliba – Il-patawwa ta’ John P. Portelli – Titlaqni, hi ta’ Anna T. Szabu bi traduzzjoni ta’ Clare Azzopardi – Kwestjonarju waqt x-ray ta’ Joe Camilleri – Hajku ta’ Joanne Gauci – L-imhabba l-falliment? ta’ Beverly Agius – Niftakar ta’ Mary Chetcuti – Xtaqt li l-bahar ta’ Charles Bezzina – Aunty Tracey ta’ Matthew Calleja – It-tiftixa ta’ Matteo Pullicino – U jien semmejtu Guzi ta’ Antonio Olivari – Inversi – bit-tama li ninsa dak li tlift ta’ Matthew Schembri – Gidba perfetta ta’ Noel Tanti – Kollezzjoni ta’ Priscilla Cassar – Id-dizappunt ta’ Sergio Grech – Kull qatra tghodd ta’ Daniel Aquilina – Torri tar-ramel ta’ Elena Cardona – L-ennui ta’ Rapunzel ta’ Joseph Vella – Dahna ta’ Sandra Hili Vassallo – It-tifel li baqa’ rieqed ta’ Joe Axiaq – Throwback ta’ Naomi Mercieca – L-onomastika letterarja ta’ Kit Azzopardi – Mitbugh, stampat u pprintjat: sinonimi jew psewdosinonimi? ta’ Dwayne Ellul – Il-letteratura tad-determinazzjoni ta’ Olivia Borg – Aspetti lessikali u grammatikali fil-glossarju pirotekniku ta’ Carlston Grima – It-traduzzjoni letterarja minn perspettiva kulturali f’qafas lokali ta’ Kenneth Grima u Charles Briffa – L-ghadd tal-kollettiv Malti ta’ Therese Abdilla u Michael Spagnol – Prietka tal-1788 dwar ic-cintura ta’ Reno Fenech – Il-kontributuri
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37538
Appears in Collections:Lehen il-Malti (2016) - Ghadd 35
Lehen il-Malti (2016) - Ghadd 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen il-Malti (2016) - Ghadd 35.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.