Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/37945
Title: Id-Dumnikani u s-Sodalita' tal-Beata Imelda
Authors: Lanfranco, Guido
Keywords: Lord's Supper
Lord's Supper -- Admission age -- History
Sodalita tal-Beata Imelda (Malta) -- History
Dominicans -- Malta -- History
Dominican sisters -- Malta -- History
Catholic Church -- Catechisms
Lambertini, Imelda, 1322-1333 -- Cult -- Malta
Issue Date: 2009
Publisher: Vittoriosa : Kommunita Dumnikana tal-Knisja tal-Lunzjata
Citation: Lanfranco, G. (2009). Id-Dumnikani u s-Sodalita' tal-Beata Imelda. Festi solenni San Duminku ta' Guzman, il-Birgu, 2009, 103-105
Abstract: Fost il-gruppi tad-duttrina bi preparazzjoni ghall-ewwel tqarbina, kien hemm dik imsejha "Fratellanza tal-Ewwel Tqarbina u tal-Perseveranza" taht il-protezzjoni tal-Beata Imelda imma billi din kienet fis-seklu dsatax, dak iz-zmien kien kollox bit-Taljan u t-timbru fuq il-karta tas-shubija kien Confraternita della Beata Imelda. L-ghaqda, jew SodaIita tal-Ewwel Tqarbina u Perseveranza giet iffurmata fi Franza fis-7 ta' Mejju 1891 fi Prouille fid-Djocesi ta' Carcassone, fil-knisja tal-Madonna tar-Ruzarju tas-sorijiet Dumnikani. Fl-1896 saret ArcisodaIita ghax minnha bdew hergin ferghat f'diversi pajjizi. Fit- 18 ta' Ottubru 1910 s-sede taghha ttiehdet Ruma taht it-tmexxija tad-Dumnikani. Fl-ewwel snin tas-sekIu ghoxrin id-Dumnikani dahhlu din is-Sodalita tal-Beata Imelda wkoll f'Malta u fiha bdew jingabru u jinkitbu t-tfal li jithejjew ghall-ewwel Tqarbina. Meta jinkitbu kienu jaghtuhom domna biz-zigarella u fuljett ckejken bir-regolamenti u beneficcji.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/37945
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Id-Dumnikani u s-Sodalita.pdf
  Restricted Access
562.97 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.