Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/40021
Title: Folklor parrokkjali fuq fomm ir-Rabtin t'Ghawdex
Authors: Attard, Geoffrey G.
Keywords: Cathedral of the Assumption (Victoria, Malta)
Collegiate Basilica of St. George (Victoria, Malta)
Church of St. James the Greater (Victoria, Malta)
Church of the Nativity of Our Lady, Savina (Victoria, Malta)
Catholic Church -- Customs and practices
Catholics -- Religious identity -- History
Catholics -- Religious life -- Malta -- Victoria
Socjeta Filarmonika ‘La Stella’ (Victoria, Malta)
Socjeta Filarmonika ‘Leone’ (Victoria, Malta)
Cocco Palmieri, Davide, Bishop of Malta, 1632-1711
Band clubs -- Malta -- Victoria
Pace, Giuseppe, Bishop of Gozo, 1890-1972
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Victoria
Assumption of the Blessed Virgin Mary -- Processional statues -- Malta -- Victoria
Michael (Archangel) -- Cult -- Malta -- Victoria
Versification
Catholic Church -- Prayers and devotions
Oral history -- Malta -- Victoria
Issue Date: 2014
Publisher: Ghaqda Maltija tal-Folklor
Citation: Attard, G. G. (2014). Folklor parrokkjali fuq fomm ir-Rabtin t'Ghawdex. L-Imnara, 10, (3), 8-10.
Abstract: Sa mill-qedem sabet il-qofol taghha l-hajja religjuza, socjali u ekonomika fir-Rabat Ghawdex. Jezistu zewg knejjes parrokkjali li grajjiethom huma mxebilka flimkien hekk li wiehed ma jistax jistudja l-grajja ta’ wahda minghajr ma jezamina l-istorja tal-ohra. Nistghu nghidu li din ir-realta parrokkjali kienet l-ghajn ta’ hafna frazijiet u taqbiliet li nibtu matul is-snin u li jaghtu hjiel tal-hajja socjali tar-Rabat.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/40021
Appears in Collections:L-Imnara, Volume 10, Issue 3
L-Imnara, Volume 10, Issue 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
folklor parrokkjali fuq fomm ir-rabtin t'ghawdex.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.