Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/42885
Title: Ghid il-Milied fil-Ghar ta’ Betlehem
Authors: Schembri, Gwidu
Keywords: Christmas -- Bethlehem
Jesus Christ -- Nativity
Jesus Christ -- Birthplace
Fasts and feasts -- Catholic Church
Issue Date: 1958
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Schembri, G. (1958). Ghid il-Milied fil-Ghar ta’ Betlehem. Lehen l-Art Imqaddsa, 4(4), 117-120.
Abstract: II-Milied minnu nnifsu, fil-qalb igib il-hena, bhal ma habbru I-Angli lir-raghajja fl-Ewwel Milied: "Sebh Iil Alla fis-smewwiet, u sliem fl-art lin-nies ta' rieda tajba". Kull nisrani ta' qalb safja ma jistax f'jum il-Milied ma jhossx ferh u hena gewwa ruhu. Ihossuhom henjin dawk Ii jghaddu I-lejI fiI-knisja, jitghaxxqu bil-hlewwa tal-kant u bil-gmiel tal-funzjonijiet. Imma qatt ebda bniedem ma jhoss ferh hekk kbir u hena daqs min ighaddi IejI il-Milied f'Betlehem I-imkien sewwa fejn xi elfejn sena ilu twieled ghalina Gesu. U jien Ii sitt snin ilu ghaddejt il-Milied f'BetIehem sa nikteb fiI-qosor kif isiru' l-funzjonijiet hemmhekk.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/42885
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1958
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1958

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ghid_il-Milied_fil-Ghar_ta'_Betlehem_1958.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.