Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/43212
Title: Kultura Harga # 1
Keywords: Agius, Guzeppi
Sette Giugno, 1919
Pharmacists -- Malta -- Biography
EsploraNatura
Museums -- Malta
Malta Council for Science and Technology
Pastizzi -- Malta
Filfla (Malta) -- In literature
Presidents -- Malta
Music -- Malta
Sculptors -- Malta
Bianchi, Rosabelle
Ebejer, Chris
Dumas, Alexandre, 1802-1870. Comte de Monte-Cristo
Numerals
Numeration -- History
Astra Theatre (Victoria, Malta)
Ilhna Mitlufa
Teatru Malta (Theatrical company)
Food habits -- Malta -- Żurrieq
Żurrieq (Malta) -- Social life and customs
Phantom of the Opera (Musical)
Qaghqa tal-Appostli
Good Friday
Wiliam, Dylan. Creating the schools our children need -- Criticism and interpretation
Education -- Malta
Caruana Dingli, Robert, 1882-1940
Ceramics -- Italy -- Caltagirone
Ceramics -- Malta
Animal welfare -- Malta
International Art Exhibition (58th : 2019 : Venice, Italy)
Historic buildings -- Conservation and restoration -- Malta
Guriolo, Enrico, 1948-
Globigerina limestone
Stone carving
Coleiro-Preca, Marie-Louise, 1958-
Lloyd Webber, Andrew, 1948- . Phantom of the Opera
Issue Date: 2019-04
Publisher: Union Print Co. Ltd.
Citation: Mercieca, S. (ed.) (2019). Kultura, 1.
Abstract: Ministru ghall-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali / Intervista - Dr Owen Bonnici - L-Ispizjar Guzeppi Agius u l-konnessjoni tiegnu rnas-Sette Giugno / minn Simon Mercieca - Intervista dwar EsploraNatura mac-cerman ezekuttiv tal Kunsill Malti Ghax-Xjenza u t-teknologija, Jeffrey Pullicino Orlando - L-Esperjenza li teditja ktieb dwar Marie-Louise Coleiro-Preca / minn Sergio Grech - Niltaqghu mas sopran u ghalliema: Rosabelle Bianchi - Il-hwienet tal-Convenience Shop se jitilghu ghal 71 sal-2019 - Niltaqgnu ma' artist: l-iskultur Chris Ebejer / minn Simon Mercieca - Il hares ta filfla u l-Konti ta Monte-Cristo / minn David Edward Zammit - Il-Kultura gharbija f'Malta / ma' Frans X. Cassar - Ilhna mitlufa fit-Teatru Astra, Ghawdex / minn Simon Bartolo - Is-sotto-kultura tal hadd filghodu: Hors d'Oeuvres fil-Bocci Club 'il-Guy' tan-Nigret iz-Zurrieq / minn Simon Mercieca - The Phantom of the Opera / minn Joseph Chircop - il-Qaghqa tal-Appostli / minn Simon Mercieca - Edu-kultura: Noholqu l-iskejjel li wliedna ghandhom / minn Antoinette Schembri - Gallerija tal-Arti f'Hal Ferh u l-artist Robert Caruana Dingli (1882-1940) / minn George Granville - Il-Belt ta' Caltagirone fi Sqallija / minn Simon Mercieca - Borg Cardona & Co. Ltd: b'appogg ghal fondazzjonijiet u dawk li jaghmlu karita mal-annimali domestici / minn Malcolm J. Naudi - Maleth / Haven / Port : Heterotopias of Evocation - Inkomplu nsahhu wirt artna permezz tar-restawr - Nitkellmu mal-Kittieb Enrico Gurioli / minn Simon Mercieca - Pastizzi: tradizzjoni jew industrija / minn Simon Mercieca - Gmiel il-gebla Maltija / minn Marika Azzopardi
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/43212
Appears in Collections:Kultura 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kultura_2009_Issue 1.pdf39.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.