Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44241
Title: Il-Grotta ta' San Pawl tar-Rabat
Authors: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Keywords: Paul, the Apostle, Saint
Shipwrecks -- Malta
St. Paul’s Grotto (Rabat, Malta)
Issue Date: 1960
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta. (1960). Il-Grotta ta' San Pawl tar-Rabat. Lehen l-Art Imqaddsa, 6(4), 113-120.
Abstract: X'kienet sewwa I-Grotta tar-Rabat, fiz-zmien li San Pawl gie Malta? Ghax hemm min jghid Ii kienet habs, u hemm min jghid Ii kienet I-eghmara ta' San Pawl, u l-ewwel knisja ta' Malta. Donnu Ii hemm truf bizzejjed biex wiehed jghid Ii kienet kollox: eghmara ta' San Pawl fiz-zmien Ii kien Malta, l-ewwel knisja, fejn kien jilqa' x-Xjuh, jew Presbiteri tal-Insara l-godda u jghallimhom kif jaghmlu I-Laqghat jew Ghaxat ir-Rabb (Ii minnhom gejja l-quddiesa), u kif ghandhom igibu ruhhom u x'ghandhom jaghmlu wara Ii jitlaq hu. U biex ma jinqalax ghakkux, il-grotta fejn ghazel biex joqghod, kienet tghaddi bhala habs. Ejja naraw it-truf Ii jgieghlu lil min jahseb hekk.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44241
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1960
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1960

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Grotta_ta'_San_Pawl_tar-Rabat(1)_1960.pdf9.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.