Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44302
Title: Il-hedma ta' San Pawl f'Malta
Authors: Saydon, Pietru Pawl
Keywords: Paul, the Apostle, Saint
Shipwrecks -- Malta
Issue Date: 1960
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Saydon, P. P. (1960). Il-hedma ta' San Pawl f'Malta. Lehen l-Art Imqaddsa, 6(4), 110-111.
Abstract: L-istorja ta' San Pawl f'Malta, kif ighidilna San Luqa fil-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, fiha ghaIina I-Maltin vojt kbir Ii nixtiequ narawh mimli. X'ghamel San Pawl Malta? X'ghallem? Tassew Ii ghamel il-Publiju Isqof ta' Malta? Mar Ghawdex jew baqa' Malta? Tassew Ii PawIu ghallem u ghammed jew qaghad dejjem maghluq il-habs bhala prigunier? Ghal dawn il-mistoqsijiet San Luqa ma jwiegeb xejn. San Luqa jghidilna biss Ii Pawlu fejjak il-missier Publiju u I-Maltin morda u Ii I-Maltin tawh hafna rigali. Xejn aktar. Hemm sahansitra min jahseb jew ghallinqas min jahbat jigih xi dubju Ii San Pawl kemm dam Malta ma ghamel xejn, ma ghamilniex insara. Kieku ghamel xi haga minn dan kollu San Luqa kien itarrfilna xi kelma. F'kull belt Ii mar San Pawl, San Luqa dejjem ighidilna xi haga fuq il-hidma ta' San Pawl f'dik iI-belt, imma fuq Malta xejn, anqas keIma.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44302
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1960
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1960

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-hedma_ta'_San_Pawl_f'Malta_1960.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.