Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44455
Title: L-Evangelju ta’ San Pawl
Authors: Zarb, Serafin M.
Keywords: Paul, the Apostle, Saint -- Teachings
Bible. Epistles of Paul -- Theology
Bible. Epistles of Paul -- Relation to the Gospels
Issue Date: 1960
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Zarb, S. M. (1960). L-Evangelju ta’ San Pawl. Lehen l-Art Imqaddsa, 6(1), 26-27.
Abstract: L-Appostlu Missierna San Pawl fl-Ittri tieghu fis jinqeda bil-kelma "Vangelu". Din hija kelma griega li tfisser "ahbar tajba". Kull ahbar tajba tissejjah "Vangelu", imma ghall-insara l-kelma "Vangelu" hadet tifsira ohra. Il-kelma "Vangelu" f'halq l-insara ma' tfissirx biss kull ahbar tajba, imma tfisser dik l-ahbar tajba fuq il-hajja u I-hidma ta' l-Iben ta' Alla maghmul bniedem ghall-fidwa tal-bnedmin. Din hija t-tifsira tal-kelma "Vangelu", meta ahna nghidu I-Vangelu ta' San Mattew jew ta' San Gwann. Il-kelma "Vangelu" tfisser it-taghlim ta' Gesu u t-taghlim fuq Gesu, Ii miet u qam mill-mewt ghall-fidwa tal-bnedmin, u Ii l-Appostli bdew ixandru fost il-Lhud u fost il-Gentili. Dan huwa I-"Vangelu" Ii l-Appostlu Missierna S. Pawl (Ii x'aktarx kien l-ewwel wiehed fost l-Appostli u I-insara kollha Ii nqeda b'din il-kelma), mar ixandar, il-fidwa tal-bnedmin, imwettqa minn Sidna Gesu Kristu, ghal dawk Ii jemmnu fih u Ii jiksbu l-fidwa bis-sahha tal-Passjoni ta' Gesu.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44455
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1960
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1960

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-Evangelju_ta’_San_Pawl_1960.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.