Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44607
Title: L-imhatra fuq il-Bibbja
Authors: Jamin, Ben
Keywords: Anniversaries
Arab-Israeli conflict
Bible
Fasts and feasts
Issue Date: 1959
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Jamin, B. (1959). L-imhatra fuq il-Bibbja. Lehen l-Art Imqaddsa, 5(1), 25-26.
Abstract: Fis-snin 1948 u 1949 il-Lhud habtu ghall-Gharab u hadulhom I-ahjar u l-akbar bicca tal-Palestina. Hekk il-Lhud regghu kisbu I-art Ii kellhom darba u saru gens ghalihom, jahkmu lilhom infushom, rna jkollhom fuqhom Iil hadd. Biex ifakkru dil-grajja sabieha; ghalihom, il-Lhud fil-Palestina ghamlu festi kbar, Ii bdew minn April tas-sena l-ohra, 1958, u sa jibqghu sejrin sa Mejju ta' din is-sena. Billi l-aqwa haga Ii ghandhom il-Lhud, Ii zammithom maghqudin f'ghaqda wahda, hija I-Bibbja (jigifieri I-Kotba Mqaddsa, ghaliehom; tal-Ghaqda l-Qadima), ghamlu bhal imhatra lill-kull min irid, fid-dinja kollha, ta' min jaf I-aktar il-Kotba Mqaddsa.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/44607
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1959
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1959

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-imhatra_fuq_il-Bibbja_1959.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.