Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45455
Title: L-istorja ta' San Pawl
Authors: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Keywords: Paul, the Apostle, Saint
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta. (1961). L-istorja ta' San Pawl. Lehen l-Art Imqaddsa, 7(1), 17-23.
Abstract: Pawlu telaq mmn Miletu wara li kien ilu hemm xi jumejn jew tlieta. Aktarx Ii whud min-nies Ii kienu gew mieghu, baqghu I-art, imma baqghu jsehbuh Luqa u Trofmu u Aristarku. Il-gifen saq Iejn Kos, u jum wara lahaq Rodi u jum iehor wasal Patara. Hemmhekk nizlu u sabu gifen sejjer lejn il-Fenikja, Ii rikbu u marru mieghu. Waslu qrib Cipru, Ii kien jidher fuq ix-xellug, nizIu 'I isfel u waslu Sur, ghax hemm il-gifen kellu jhott it-taghbija.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45455
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-istorja_ta'_San_Pawl_1961.pdf9.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.