Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45471
Title: Il-profeti : min kienu
Authors: Saydon, Pietru Pawl
Keywords: Bible -- Prophecies
Bible. Prophets
Prophets
Jews -- History -- To 70 A.D.
Issue Date: 1961
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Saydon, P. P. (1961). Il-profeti : min kienu. Lehen l-Art Imqaddsa, 07(1), 02-03.
Abstract: Il-kelma 'profeta' iggibilna f'mohhna bniedem Ii bid-dawl ta' AlIa jaghraf x'ghandu jigri fiz-zmien Ii gej. Tisma' min ighid: "Mela jien xi profeta biex inkun naf x'sa jkun?" jew inkella: "Anqas Ii kont profeta, hsibtu jien Ii sa jkun hekk." U ghalhekk il-profeti ta' zmien il-Ligi l-qadima minn ghalina kienu nies imdawwIin minn Alla biex jagharfu u jhabbru dak Ii kellu jigri. Tassew Ii hafna mill-profeti habbru dak li kelIu jsir, imma l-profeti mhux dan kien xogholhom. Mela x'kienu I-profeti? U kif tnisslet it-tifsira Ii ahna naghtu IiI dil-kelma?
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45471
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1961
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1961

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-profeti_min_kienu_1961.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.