Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45521
Title: Tieg ta' l-Gharab Misilmin
Authors: Fra Elija
Keywords: Marriage customs and rites
Islamic marriage customs and rites
Arabs -- Marriage customs and rites
Issue Date: 1957
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Fra Elija. (1957). Tieg ta' l-Gharab Misilmin. Lehen l-Art Imqaddsa, 3(4), 101-103.
Abstract: Il-Misilmin aktarx Ii jizzewgu kollha. Fit-tnaxer sena Ii domt fl-artijiet taghhom, qatt ma niftakar Ii smajt Ii xi Mislem baqa' ghazeb jew xi Misilma baqghet ghazba. Hemm minnhom li jizzewgu zghar hafna - jien naf tifel ta' hdaxer sena li kien ilu mizzewweg sentejn - u hemm ukoll Ii jizzewgu kbar. Il-Mislem, milli jidher, jizzewweg meta jkun jista'. Hawnhekk se nitkellmu ftit dwar xi uzanzi taz-zwieg Musulman
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45521
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1957
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1957

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tieg_ta'_l-Gharab_Misilmin_1957.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.