Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45524
Title: Min kien Muhammed
Authors: Ghabdallah, Abu
Keywords: Muḥammad, Prophet, -632
Islam
Issue Date: 1957
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Ghabdallah, A. (1957). Min kien Muhammed. Lehen l-Art Imqaddsa, 3(4), 108-111.
Abstract: Min jaf kemm il-darba smajthom isemmu lil Mawmettu. B'danakollu aktarx Ii ma tafx Mawmettu min hu. Ghax hawn Malta jinhaseb Ii Mawmettu hu alIa tat-Torok, haga Ii ma hi minnha xejn. L-ewwelnett, ismu ma kienx Mawmettu, imma Muhammed: ighidulu Maometto t-Taljani, ghax ilsienhom ma jdurx. U Muhammed ma hux alla tat-Torok, imma l-Profeta I-Kbir tal-Misilmin. Il-Misilmin huma dawk in-nies, ta' liema gens ikunu, Ii jlistqarru d-Djiena Misilma, kif huma Nsara dawk kollha Ii jistqarru d-Djiena Nisranija. Hawn se naraw mela, fuq fuq, il-grajjiet ta' dan Muhammed, sabiex dawk fost il-qarrejja Ii ma jafux jitghallmu, u jekk isemmu lil Muhammed (mhux Mawmettu) ma jghidux bluhat. U billi I-Palestina l-aktar li hemm Misilmin, ikunu jafu lil dawn in-nies min kien Ii waqqfilhom dinhom.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45524
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1957
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1957

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Min_kien_Muhammed_1957.pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.