Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45973
Title: Is-Sinagoga : il-qalba ta’ Izrael u l-bidu tal-Knisja
Authors: Mintoff, Dijonisju
Keywords: Synagogues
Religious institutions
Judaism
Issue Date: 1970
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Mintoff, D. (1970). Is-Sinagoga : il-qalba ta’ Izrael u l-bidu tal-Knisja. Lehen l-Art Imqaddsa, 16(1), 15-18.
Abstract: Ftit nafu fuq iI-hajja ta' Izrael, tant qabel kif ukoll taht is-slaten, biex inkunu nistghu nghidu fiz-zgur jekk kienx hemm xi xebh mas-Sinagogi Ii gew wara. Minn kif jidher aktarx Ii bdew fi zmien l-ezilju, meta l-qima tat-tempju kienet ghabet u regghu twaqqfu meta l-Lhud marru lura mill-ezilju. Il-grajja ta' Ezra turi d-drawwa ta' laqghat kbar u ta' sikwit (Ezra viii, 15). lz-zminijiet tal-qedem li minnhom jitkellem San Gakbu jistghu jwettqu din il-fehma (Atti XV, 21). Wara l-glieda tal-Makabej ghall-helsien, insibu Ii kull belt jew rahal kellha s-Sinagoga taghha. Fejn il-Lhud ma kinux f'rghadd kbir biz-zejjed biex jistghu jibnu u jimlew post, kien hemm il-PROSEUCHA, jew dar tat-talb xi minn daqqiet fil-berah u xi daqqiet mghottija I-bicca l-kbira b'ghadira jew qrib xatt il-bahar. F'din id-dar il-Lhud kienu jiltaqghu hiex iqimu 'l Alla u biex jaqraw flimkien.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45973
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1970
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1970

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Is-Sinagoga_il-qalba_ta’_Izrael_u_l-bidu_tal-Knisja_1970.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.