Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45984
Title: Tghid skruplu ta' Kuxjenza?
Authors: B. L.
Keywords: Arab-Israeli conflict
Demonstrations -- Israel
Issue Date: 1970
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: B. L. (1970). Tghid skruplu ta' Kuxjenza? Lehen l-Art Imqaddsa, 16(1), 10-11.
Abstract: Tistaghgeb kif certi problemi jistghu jinqaIghu llum f'certi nazzjonijiet, meta dawn l-istess problemi lanqas biss jidhlu f'ras ta' mexxejja ta' nazzjonijiet ohra. Imma mhux kuIhadd ihares lejn l-istess problemi bl-istess nuccali. llum kulhadd jaf Ii I-Ioghob tal-footbaIl dahaI kullimkien; bhaI marda Ii tittiehed laqat lill-kotra. KuIhadd ihares lejh bhaIa sport popolari hafna, u l-ammiraturi tieghu jinghaddu bil-miljuni. Bizzejjed I-ahbar ta' loghba daqsxejn importanti u akkanita, u l-kotra tintxtehet mixruba quddiem it-television, jekk ma tistax tmur fil-ground, ghax dan l-isport ihajrek u jaqtalek iI-kurzitajiet tieghek, biex ma nghidux Ii johloq piki, u jhalli warajih disikussjonijiet bIa tarf. U kienet diskussjoni shuna u harxa dik Ii tqanqlet ftit taz-zmien ilu bejn il-Lhud tal-Palestina u kompliet qasmet iI-kotra f'zewg partiti gmelhom sewwa.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45984
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1970
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1970

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tghid_skruplu_ta'_Kuxjenza_1970.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.