Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46006
Title: In-nisa ta' l-Iskrittura Mqaddsa : Eva
Authors: Ir-Raħeb
Keywords: Women in the Bible
Eve (Biblical figure) -- In rabbinical literature
Bible. Genesis
Issue Date: 1970
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Ir-Raheb. (1970). In-nisa ta' l-Iskrittura Mqaddsa : Eva. Lehen l-Art Imqaddsa, 16(1), 25-26.
Abstract: F'dinja bhal din Ii qed nghixu fiha, il-mara wasIet biex takkwista quddiem il-ligi l-ugwaljanza taghha f'kollox bhar-ragel. IlIum hija ghandha kull dritt politku, civili u socjali. Mhux biss tista' taghzel bil-vot taghha r-rapprezentant personali fil-Parlament, nistghu nghidu, ta' kull nazzjon, izda hija nnifisha tista' tigi maghzulha bhala membru tal-Parlament, tista' ssir ministru, u tista' tiehu t-tmexxija tal-pajjiz f'idejha. Ilum iI-mara tinsab kullimkien: f'kull fergha ta' hajja pubblika. Ghalliema fl-iskejjel, segretarja fl-ufficini, direttrici fl-azjendi, avukata u mhallef fil-qrati, tabiba fl-isptarijiet, esperta f'kull sengha u professjoni.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46006
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1970
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1970

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
In-nisa_ta'_l-Iskrittura_Mqaddsa_Eva_1970.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.