Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46790
Title: Nisget Artna n.14 - Sajf 2018
Authors: Cauchi, Claire
Keywords: Animal welfare -- Malta
Trees -- Malta
Fruit -- Malta
Agriculture -- Malta
Peppers -- Malta
Formulas, recipes, etc. -- Malta
Church buildings -- Malta -- Gozo -- Qala
Plants -- Malta
Summer -- Malta
Malta College of Arts, Science and Technology
Bee culture -- Malta
Tuna -- Malta
Issue Date: 2018
Publisher: Marsa : Segretarjat għall-biedja, sajd u drittijiet tal-annimali
Citation: Cauchi, C. (2018). Nisget Artna n.14 - Sajf 2018. Nisget Artna.
Abstract: Inkomplu nilhqu l-miri - Clint Camilleri, Id-Direttorat ghall-harsien tal-annimali fost l-anzjani - Robert Cutajar, Malta tinsisti li ma jkunx hemm soluzzjoni wahda ghal kulhadd - , Nipprotegu s-sigar tal-frott Maltin u sigar u pjanti ohra - Andre Sciberras, Ekosistemi fl-agrikoltura Maltija - Arnold Sciberras, Il-kultivazzjoni tal-bzar ahmar (filfel) ghall-ipprocessar f'sugu pikkanti - John Baptist Cassar, Extension service tal-annimali - Robert Vella, Ricetti - Anton B. Dougall, L-Ewwel politika agrikola nazzjonali f'pajjizna - , Is-Santwarju tal-Kuncizzjoni, il-Qala Ghawdex - David Bartolo, Prodotti agrotradizzjonali li ilhom jigu preparati ghal aktar minn 25 sena jistghu jigu nkluzi f'registru nazzjonali - , Xiri u bejgh ta prodotti ghall-protezzjoni tal-pjanti - Wayne Giordemaina, Artiklu ghat-tfal - Maria Micallef, Edukazzjoni ekwina gewwa l-MCAST - Giancarlo Borg, Il-Programm nazzjonali Malti ghall-apikultura 2017-2019 - Jason Sammut, L-isforzi edukattivi u promozzjonali mwettqa mid-direttorat ghall-harsien tal-pjanti - , Zieda ta 47 tunnellata fil-kwota tat-tonn fuq is-sena li ghaddiet - Simone Galea, Il-futur tal-politika agrikola komuni (PAK) - Malcolm Vassallo.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/46790
Appears in Collections:Nisġet Artna - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nisget Artna_14_Sajf.pdf13.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.