Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/48284
Title: Il-Bibbja u l-inkarnazzjoni ta' Gesu'
Authors: Schembri, Guido
Keywords: Catholic Church -- Doctrines
Bible -- Authorship
Bible -- Criticism, interpretation, etc.
Jesus Christ -- Resurrection
Issue Date: 1968
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Schembri, G. (1968). Il-Bibbja u l-inkarnazzjoni ta' Gesu'. Lehen l-Art Imqaddsa, 14(2), 34-38.
Abstract: Dan li gej huwa studju personali tieghi. Hu studju li ili nahseb 'fuqu snin u Ii ghadni ma fissirtux perfettament f'mohhi. Qed nipprova nfisser hawn il-hsibijiet tieghi fil-kitba biex niccarahom ahjar u forsi nsib kliem li jfisser tajjeb dak li hemm mohbi f'mohhi. Qed nikteb ukoll hawn biex int li taqra tipprova tifhimni u forsi tasal ahjar minni tfisser dak li rrid infisser jien. Jekk tinteressa ruhek f'dak li ser nghid u tinqala' tikteb, aghmilli pjacir ikteb fuq l-istess haga u kkritikani: uri fejn ghedt hazin jien, u fejn ghedt tajjeb. Ghid fejn il-hsibijiet tieghi huma dghajfin u mudlama u fejn ghandhom sahha u dawl. U jekk zbaljajt mija fil-mija, ghidli wkoll, u nirringrazzjaik. B'hekk jitghallem kulhadd. Meta nippruvaw nghidu xi haga minn taghna, inkunu qed naghmlu l-gid ghax ma nibqghux naghmlu bhax-xadim, nikkupjaw wiehed 'il iehor. U f'dan li ser nghid m'jien ser indahhal l-ebda domma jew xi verita definita mill-Knisja. U ghalhekk m'hemm lok ta' ebda erezija. Minn dak li qallet il-Knisja u minn dak li tghid il-Bibbja stess, iien nikkonkludi li l-Bibbja qisha Kristu, il-Bniedem-Alla.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/48284
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1968
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1968

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Bibbja_u_l-inkarnazzjoni_ta'_Gesu'_1968.pdf5.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.