Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/48342
Title: Il-bniedem gej mix-xadina?
Authors: Cuschieri, Andrea
Keywords: Bible and evolution
Evolution -- Religious aspects -- Catholic Church
Issue Date: 1968
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Cuschieri, A. (1968). Il-bniedem gej mix-xadina? Lehen l-Art Imqaddsa, 14(2), 56-59.
Abstract: Hija wahda mill-mistoqsijiet li dan l-ahhar tant gabet tahwid fl-irjus. Patri Gwidu Schembri O.F.M., ghalhekk, kien gie mitlub biex jikteb artiklu fil-"Pastor" fuq dan is-suggett ghax, kif qalilna hu stess, "hemm hafna tahwid fl-irjus, u ahna, ministri t'Alla, ma jaqblilniex nibqghu f'dan it-tahwid". It-tahwid sar fl-irjus tas-Sacerdoti, izda wisq izjed sar fl-irjus tan-nies mhux imkissrin fil-hwejjeg t'Alla bhas-sacerdoti. Bhalma ghamel P. Gwidu, hekk ukoll jien nittama li b'dan l-artiklu qasir niccara l-idejat tal-qarrejja.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/48342
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1968
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1968

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-bniedem_gej_mix-xadina_1968.pdf4.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.