Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49014
Title: Il-Forti Ricasoli u l-Palazz Bichi
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Royal Naval Hospital Bighi (Kalkara, Malta) -- History
Villa Bighi (Kalkara, Malta) -- History
Fort Ricasoli (Kalkara, Malta) -- HIstory
Fortification -- Malta -- History
Malta -- History -- British occupation, 1800-1964
Malta -- History -- Knights of Malta, 1530-1798
Order of St John -- Malta
Knights of Malta -- Malta
Navarino, Battle of, Pylos, Greece, 1827 -- Casualties
Coast defenses -- Malta -- History
Palazzo Bichi (Kalkara, Malta) -- History
Ricasoli, Giovanni Francesco, -1673
Bichi, Giovanni, 1613-1676
Issue Date: 1975-09-20
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1975, September 20). Il-Forti Ricasoli u l-Palazz Bichi. Leħen is-Sewwa, pp. 3.
Abstract: Dan l-artiklu jitratta il-Forti Ricasoli u l-Palazz Bighi. Bhala fortfikazzjonijiet il-Belt Valletta kienet ga b'sahhtha sewwa biex tilqa l-hbit. Izda l-inhawi tal-Birgu kienu ftit debboli. Ghalhekk, l-Granmastru Nikola Cottoner haseb biex isahhaħ dik in-naha tal-Port il-Kbir. Saru swar, izda ma kinux bizzejjed, kienet tinhtieg ukoll xi fortizza fil-bokka tal-Port il-kbir quddiem dik ta' Sant Iermu. Il-Balliju Fra Frangisku Ricasoli offra 30,000 skud u assenja 3,000 skud kull sena ghal-bini ta' fortizza fuq il-"Punta dell' Orso'' fil-bokka tal-port, fejn fis-sena 1622, il-Kommendatur Orsi kien bena torri taht l-isem ta' San Petronju. li-Kunsill tal-Ordni deherlu li, ghal generożita' ta' dak il-Kavallier, kien xieraq li dik il-fortizza tissejjah "Forti Ricasoli''. Fi zmien l-Inglizi, dan il-Forti beda jservi wkoll ta' sptar, u wara l-battalja ta Navarino jew Neocastro fil-Greċja t'Isfel laqa' fih ghadd kbir ta' feruti Nglizi li tqabdu f' dik il-battalja. F'dan l-artiklu insibu ftit taghrif ukoll fuq il-Battalja ta Navarino fil-Grecja. Fl-1830 l-Inglizi hassew biex jibnu sptar modern mal-bahar għan-Navy. l-Ammiraljat akkwista il-promontorju li hemm bejn ii-Forti Ricasoli u l-Forti Sant'Anġlu, maghruf bhala "'Ta' Bighi", u bena fuqha Sptar Navali mudell. Dak il-post insejhulu "Ta' Bighi" ghaliex fuqha kien hemm mibnjjin Palazz u knisja tas-San Salvatur, proprjeta' tal-Kavallier Fra Francesco Giovanni Bichi. Palazz Bighi ta l-post ghall-isptar li beda jissejjaħ "Bighi Hospital jew "Sptar ta' Bighi"
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49014
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1975_09_20_Bonnici_Arturo_Il-forti Ricasoli u l -palazz Bichi.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.