Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49021
Title: L-erwieħ ta' Wied Għammieq
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Wied Ghammieq Cemetery (Kalkara, Malta)
Cholera -- Malta -- History
Epidemics -- Malta -- History
Cemeteries -- Malta -- Kalkara -- History
Chapel of St. Nicholas (Kalkara, Malta)
Malta -- History -- 19th century
Issue Date: 1975-11-01
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1975, November 1). L-erwieħ ta' Wied Għammieq. Leħen is-Sewwa, pp. 4, 11.
Abstract: F'dan l-artiklu, l-awtur jikteb fuq ic-Cimiterju ta' Wied Ghammieq fil-Kalkara. Meta, fid-9 ta' Gunju 1837 tfaċċa fost l-anzjani ta' l-Ospizju tal-Furjana l-ewwel każ tal-kolera, l-Gvernatur Sir Henry Fredrick Bouverie ordna li dawk l-anzjani jitnehhew minn dak ic-centru hdejn l-ibliet u jittiehdu fil-Forti Ricasoli, li kien gie imbattal wara li nbena l-Isptar ta Bichi. L-epidemija qerdet 455 minn dawk l-anzjani f'40 jum, ghalekk mhux boghod mill-Forti, fil-post imsejjah Wied Ghammieq thaffru xi hofor fil-hamrija u bdew jindifnu l-igsma ta' dawk l-anzjani li mietu minhabba il-marda tal-kolera. B'hekk issawret "l-Ghalqa tal-Mejtin" jew "ic-Cimiterju ta' Wied Ghmamieq" li fih jinghad li ndifnu 855 imniggsa bil-kolera. Naraw kif matul iz-zmien kompliet tikber u tinxtered id-devozzjoni lejn l-erwieh li kienu midfuna f'dan il-post. Bis-sahha ta' din id-devozzjoni u tat-thabrik u l-hegga ta' Mons Carmelo Xuereb, meta kien Kappillan tal-Kalkara, fil-qiegh tac-cimiterju nbniet kappella fuq disinn tal-Kavallier Vincenzo Bonello.
Description: From the private collection of Mr Salvino
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49021
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1975_11_01_Bonnici_Arturo_L-erwieh ta' Wied Ghammieq.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.