Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49819
Title: Imbierek tas-sew il-faqaw!
Authors: Magro, Nikola
Keywords: Catholic Church -- Doctrines
Editorials
Issue Date: 1963
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Magro, N. (1963). Imbierek tas-sew il-faqaw! Lehen l-Art Imqaddsa, 09(1), 01.
Abstract: Hi haga minn awl id-dinja, li hadd ma jaghmel xej ghal xej; ghax min jahdem, ijrid jithallas. Ghal hekk, malli Alla sejjah lil Abram, biex jaqdih u jaghmel riedtu, weghdu l-hlas li kien sa jtih. "Ohrog minn dar missierek," qallu, "u ejja fl-art li nurik jien. Hemmhekk naghmlek gens kbir u nkabbar ismek, u f'nislek jitbierku n-nies kollha tal-art". U Alla qal lil-Lhud meta hargu mill-Egittu: "Jekk tharsu tusijieti u zzommuni b' Alla taghkom, naghtikom ix-xita fil-bikri u fl-imwahhar, biex ikollkom x'tieklu u x'tixorbu, kotra ta' qamh u nbid, u zejt. U naghmilkom fir-ras, u m'hux fid-denb; u nqeghedkom dejjem minn fuq, u qatt minn taht.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49819
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1963
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 01 : Jannar-Marzu : 1963

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imbierek_tas-sew_il-faqaw_1963.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.