Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49977
Title: Il-grajja ta' Adam (kif jghiduha l-Misilmin)
Authors: Hanan
Keywords: Bible. Genesis
Islam
Adam (Biblical figure) -- In rabbinical literature
Adam (Biblical figure) -- In the Qurʼan
Adam (Biblical figure) -- Islamic interpretations
Issue Date: 1963
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Hanan. (1963). Il-grajja ta' Adam (kif jghiduha l-Misilmin). Lehen l-Art Imqaddsa, 09(2), 60-62.
Abstract: Wara li Allah halaq il-gisem ta' Adam mit-trab maghgun bl-ilma gieri, hallieh joqghod, bla hajja, ghal erbghin sena. F'dan iz-zmien Allah habbar lill-Angli biex jithejjew halli jaghtu gih u qima lill-Adam meta Hu jaghtih il-hajja. Il-gemgha kollha tal-Angli qaghdu ghal kelmet Allah, imma Blis, rajjes l-Erwieh l-Imkabbrin, billi kien ghajjur, ma riedx jaghti qima lill-Adam, ghal hekk Allah keccieh mill-Genna u sar xitan, u huwa l-htija ta' kemm dwejjaq u tigrib ibatu n-nies tad-dinja.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/49977
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1963
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 02 : April-Gunju : 1963

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-grajja_ta'_Adam_(kif_jghiduha_l-Misilmin)_1963.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.