Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50010
Title: Hrejjef tal-patrijiet
Authors: Elsie
Keywords: Tales
Short stories
Issue Date: 1963
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Elsie. (1963). Hrejjef tal-patrijiet. Lehen l-Art Imqaddsa, 09(3), 81-82.
Abstract: Meta kont Gerusalem jien, u kont nghallem xi haga fl-Orfanatrofju tal- Frangiskani, fid-Dejr ta' san Salvatur, kont diehel u hiereg, qisu d-dar tieghi, Dana, ghax l-Orfanatrofju jinsab gewwa d-Dejr. U targa, f'Gerusalem il-qadima, dak iz-zmien ma kienx hemm fejn tmur tghaddi naqra z-zmien fil-ghaxija; u la Talkies, u la kazini, u Ia Swali Parrokkjali; xej. Ghal hekk jien, meta jkun il-waqt, kont immur lejn id-Dejr, nidhol mill-bieb iz-zghir, nitla fuq, u, jew immur l-Orfanatrofju nghaddi z-zmien mad-Direttur u l-Ajkijiet sorveljanti, nismaghhom jithaddtu fuq zmien il-gwerra jew fuq pajjizhom; inkella noqghod bilqeghda mal-Ajkijiet, nismaghhom jithaddtu wkoll; jew, kemm il-darba, jghidu l-hrejjef.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50010
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1963
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1963

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrejjef_tal-patrijiet_1963.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.