Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50025
Title: Dawra mal-Art Imqaddsa
Authors: Sant, Karm
Keywords: Palestine -- Description and travel
Egypt -- Description and travel
Bible -- Antiquities
Religious articles
Issue Date: 1963
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Sant, K. (1963). Dawra mal-Art Imqaddsa. Lehen l-Art Imqaddsa, 09(3), 83-86.
Abstract: Il-Minaret. F'nofs il-Monasteru, tara minaret iserdek fil-gholi; malli tarah, tigik kurzita li tkun taf ghaliex jinsab hemm. Il-Patrijiet huma Nsara, Griegi Ortodossi, m'hux Misilmin. Il-Patri qalilna l-grajja f'erba' kelmiet. Zmien ilu, General Tork ried jahbat ghal Monasteru. Il-Patrijiet bezghu ghall-ahhar, u baghtu lil x'uhud minnhom jitolbuh jahfirhielhom. Il-General baghat ghaliehom u qalilhom, li li kien ghalih, malajr jirranga maghhom, izda n-nies li kellu mieghu ma kienux jahmlu lill-Insara, u huwa ma jista' jaghmel xej maghhom. Qalilhom: "Morru l-Kunvent malajr-malajr, u araw kif taghmlu u ibnu Moskija f'nofsu, jekk jista' jkun, mal-hitan tal-knisja stess. Malli naslu, ghidulhom li hemm kien dahal il-Profeta (jigifieri Muhammed) biex izur il-Monasteru, ghal hekk dik l-art hija mqaddsa minnu." Il-Patrijiet marru jigru l-Kunvent u kemm ilna nghidu bnew Moskija; u hekk, malli s-suldati Torok waslu, u raw quddiemhom il-minaret tal-Moskija fin-nofs, dawwru wicchom u telqu minn fejn gew.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50025
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1963
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 03 : Lulju-Settembru : 1963

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dawra_mal-Art_Imqaddsa_1963(2).pdf5.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.