Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50948
Title: Il-verità bil-fatti
Authors: Għaqda Każin Banda San Filep
Keywords: Feast of St. Philip of Agira -- Malta -- Żebbuġ -- History
Parish of St. Philip of Agira (Żebbuġ, Malta) -- History
Bandmasters -- Malta -- Żebbuġ -- History
Processions, Religious -- Catholic Church -- Malta -- Żebbuġ
Fireworks -- Malta -- Żebbuġ -- History
St. Philip Fireworks Factory (Żebbuġ, Malta)
Band clubs -- Malta -- Żebbuġ -- History
Għaqda Każin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- History
Żebbuġ (Malta) -- History
Feasts, Religious -- Malta -- Żebbuġ -- History
Issue Date: 2003
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Għaqda Każin Banda San Filep. (2003). Il-verità bil-fatti. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2003, 123-153.
Abstract: F’Mejju 2001 is-socjetà muzikali Kazin Banda San Filep A.D. 1851, ippublikat ktieb taht l-isem ta’ “Il-Hajja tal-Kazin Banda San Filep A.D. 1851”, bhala parti mic-celebrazzjonijiet specjali f’eghluq il-150 anniversarju mit-twaqqif taghha. Ghall-okkazjoni tal-festa ta’ San Filep sena 2002, socjetà tal-banda ohra Zebbugija, it- “12th May Band & Social Club” b’referenza ghal dan il-ktieb, harget ktejjeb bl-isem “Il- Verita”. F’din il-publikazzjoni saru attakki u allegazzjonijiet fuq il-Kazin Banda San Filep, li ma jistghux jithallew ghaddejjin minghajr twegiba. Dan l-artiklu jinkludi : l-inkwiet fil-kazin San Filep fis-snin ta' wara l-gwerra ; Il-Kamra tan-Nar “St. Philip Fireworks Factory” tal-Kandlora u l-Kazin San Filep ; Id-dizgrazzja tal-kamra tan-nar u t-tfigh tan-nar fil-bahar ; Ghadd ta’ seduti dwar it-tfigh tan-nar il-bahar ; Il-benefatturi tal-knisja ; Il-Festa ta’ San Filep lejn l-ahhar tas-snin hamsin ; L-armar tal-pjazza ; Is-Surmast Datu Gatt, s-Sur Filippu Grech, Surmast Philip Gatt, Amante Attard ; Il-Festival tal-hrug min-nicca ; Iz-zewg kazini fir-referendum dwar il-purcissjoni ta’ San Filep ; Il-Banda San Filep fil- Purcissjoni ta’ Kristu Rxoxt ; Kliem li jitkanta mal-marci ; Il-Banda San Filep f’Tunez ; Il-Baned San Filep u La Vittoria f’avveniment storiku ; Il-politika fil-kazini ; Il-Loghob tan-nar u l-festa ta’ San Filep
Description: It-tieni parti ta' dan l-artiklu gie ippublikat fl- 2005. Ara https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50981
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50948
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusGen

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-verita bil-fatti.pdf505.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.