Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51050
Title: Ġrajjiet li wasslu għall-bini tal-Każin Banda San Filep fl-1955
Authors: Balzan, Philip
Keywords: Ghaqda Kazin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- History
Bands (Music) -- Malta -- Żebbuġ -- History
Band clubs -- Malta -- Żebbuġ -- History
Żebbuġ (Malta) -- Buildings, structures, etc. -- History
Kazin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- Buildings -- History
Buildings -- Malta -- Żebbuġ -- History
Issue Date: 2006
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Balzan, P. (2006). Ġrajjiet li wasslu għall-bini tal-Każin Banda San Filep fl-1955. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2006, 81-84
Abstract: Hekk kif spiccat il-gwerra, il-hegga ghall-festi fl -irhula u l-ibliet taghna regghet kibret. Kienet bis-sahha tas-Socjetà Muzikali Kazin Banda San Filep illi go Haz-Zebbug, il-festa tal-Patrun San Filep regghet bdiet tigi ccelebrata bi kbir. Kien ukoll f’dan iz-zmien, jigifieri kmieni fil-hamsinijiet li nhass il-bzonn mis-soci u l-bandisti ta’ din is-Socjetà li jinbena kazin gdid. F’dan il-perjodu beda jsir ukoll il-gbir ghall-bradella gdida, ghall-instrumentatura u ghall-plancier gdid tal-Banda San Filep. Naraw li l-ftuh ufficjali tal-kazin gdid sar nhar il-Hadd 13 ta’ Novembru 1955. F'dan l-artiklu jissemma ukoll id-dizgwit intern li l-membri tal-Ghaqda kellhom ; l-ispluzjoni tal-kamra tan-nar tal-kazin tal-Banda San Filep kif ukoll l-elezzjonijiet tal-membri tal-Ghaqda
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51050
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCMusLM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grajjiet li wasslu ghall-bini tal-kazin Banda San Filep fl-1955.pdf556.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.