Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51229
Title: Il-fidwa ta' Malta 550 sena ilu
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Malta -- History -- Aragonese and Castillians, 1283-1530
Fiefs -- Malta -- History -- 15th century
Feudalism -- Malta -- History -- 15th century
Monroy, Gonsalvo, Count of Malta, active 15th century
Alfonso V, King of Aragon, 1396-1458
Sicily (Italy) -- History -- 15th century
Finance, Public -- Malta -- History -- 15th century
Fort Saint Angelo (Vittoriosa, Malta) -- History -- 15th century
Malta -- History -- 15th century
Malta -- Politics and government -- History -- 15th century
Taxation -- Malta -- History -- 15th century
Malta -- Economic conditions -- History -- 15th century
Magna Carta Libertatis
Issue Date: 1977
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1977, December 24). Il-fidwa ta' Malta 550 sena ilu. Leħen is-Sewwa, pp. 5.
Abstract: Dan l-artiklu jitratta l-istorja ta' Malta fil-15-il seklu meta ir-Re Afonsu V ta' Aragona ta lil Malta bhala fewdu bil-hlas ta' 30,000 fjorin tad-deheb bis-setgha fuq Malta bit-titlu ta' Gvernatur. Malta kienet inghatat lil Don Antonio Cardona, wara hames snin il-Gzejjer Maltin ghaddew ghand Don Gonsalvo Monroi, Kavallier tar-Re. Fl-artiklu nsibu l-ghaks li Malta ghaddiet minnu taht dan il-Gvernatur, il-petizzjoni tal-Maltin lir-Re Alfonsu biex jitolbu li l-Gżejjer jergghu jiffurmaw parti mid-Dominju Rjali. F'din il-petizzjoni il-Maltin gharrfuh li, ghal dak il-ghan, huma kienu lesti li jħallsu lil Monroi it-30,000 fjorin. Fit-30 ta' Dicembru ta' l-1427, gie ffirmat f'Palermo d-dokument li jista' jissejjaħ il-"Magna Carta" ta' Malta. Bis-sahha taghha inghata lill-Universita' l-jedd li taghmel hi t-taxxi, li tamministra l-pizijiet dovuti lir-Re ghal ghaxar snin u li taghzel l-ufficjali amministrattivi minn fost il-Maltin. Fit-3 ta' Jannar 1428, iz-zewg Vicirejiet iffirmaw id-dokument li nkorpora l-Gzejjer Maltin fid-Dominju Rjali.
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51229
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1977_12_24_Bonnici_Arturo_Il-fidwa ta' Malta 550 sena ilu.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.