Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51416
Title: U l-qagħda tal-Maltin x'kienet?
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: French Blockade, 1798-1800
Malta -- History -- French occupation, 1798-1800
Malta -- Economic conditions -- 18th century
Issue Date: 1978-04-15
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1978, April 15). U l-qagħda tal-Maltin x'kienet?. Leħen is-Sewwa, pp. 2, 14.
Abstract: F'artiklu ta' qabel dan, l-awtur uriena x'kienet il-qaghda tal-Francizi f'Malta waqt l-imblokk taghhom fil-Belt u fil-Kottonera. Izda wiehed ma ghandux jahseb li l-Maltin, ghax ma kienux imblokkati, kienu f'xi qaghda ta' min jghir ghaliha. F'dan l-artiklu l-awtur jurina l-qaghda tal-Maltin. F'dokument li nstab qalb il-karti ta' Lord Nelson hemm miktub li fit-12 ta' Ottubru 1798, xahar u ghaxart ijiem mil-bidu tar-rewwixta, kien hemm 10,000 Malti taht l-armi tan-nar jew armi ohra. Dawn kienu mqassmin hekk: 1,000 f'Samrat, 4,000 f'San Guzepp (illum il-Hamrun), 500 f'San Gwann, 500 ohra fuq Kordin, 700 f'Haz-Zabbar u 800 fiz-Zejtun. Naraw kif kienu armati ; ghajnuna barranija ; u l-providenza li hasbet fihom
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/51416
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1978_04_15_Bonnici_Arturo_U l-qaghda tal-Maltin x'kienet.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.