Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53435
Title: Bi kburija nġeddu dak li bnew missirijietna
Authors: Azzopardi, Pawlu
Keywords: Band clubs -- Malta -- Kirkop -- History
Socjeta Filarmonika San Guzepp (Kirkop, Malta) -- History
Feasts, Religious -- Malta -- Kirkop
Kirkop (Malta) -- History
Fratellanza ta’ San Guzepp (Kirkop, Malta) -- History
Joseph, Saint -- Cult -- Malta -- Kirkop
Feast of St. Joseph -- Malta -- Kirkop -- History
Kirkop (Malta) -- Religious life and customs -- History
Issue Date: 2011
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Azzopardi, P. (2011). Bi kburija nġeddu dak li bnew missirijietna. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2011, 25-39.
Abstract: F'sena li fiha qed infakkru l-125 anniversarju mit-twaqqif tas-Socjeta Guzeppina, kienet haga awtomatika li dan artiklu ghandu jkun storja fil-qosor ta' kulma wettqet u minn xiex ghaddiet is-Socjeta tul dawn is-snin. L-artiklu jitratta l-ewwel snin tal-Festa ta' San Guzepp kif evolviha l-mahbub Fundatur taghha Dun Guzepp Barbara D.D. Ma jistax jonqos li s-Socjeta, anke ghall-fatt li giet imwaqqfa minn Kappillan biex torganizza festa religjuia, dejjem serrhet fuq sisien insara. lmbaghad dawn, maz-zmien, inghaqdu ma' dawk id-drawwiet folkloristici biex iffurmaw il-Festa ta' San Guzepp kif nafuha llum. Huwa stat ta' fatt minghajr ebda argument kontradittorju, li din is- Socjeta Guzeppina matul dawn il-125 sena mhux biss serviet ta' tarka ghall-Festa ta' San Guiepp, izda halliet marki kbar mill-aqwa fil-qasam kulturali u socjali ta' Hal Kirkop.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53435
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCSSS

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bi kburija ngeddu dak li bnew missirijietna.pdf10.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.