Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54830
Title: 60 sena mill-miġja tal-istatwa ta' San Leonardu f'Ħal Kirkop
Authors: Balzia, Pierre
Keywords: Statues -- Malta -- Kirkop -- History
Processional statues -- Malta -- Kirkop -- History
Leonard of Noblac, Saint -- Processional statues -- Malta -- Kirkop
Christian saints in art
Leonard of Noblac, Saint -- Art
Darmanin, Carlo, 1825-1909. St. Leonard the Abbot (Kirkop, Malta)
Ferdinand Stuflesser 1875 (Firm). St. Leonard (Kirkop, Malta)
Kirkop (Malta) -- History
Parish Church of St. Leonard the Abbot (Kirkop, Malta) -- History
Issue Date: 2009
Publisher: Kirkop : Għaqda Mużikali San Leonardu
Citation: Balzia, P. (2009). 60 sena mill-miġja tal-istatwa ta' San Leonardu f'Ħal Kirkop. Festa [San Leonardu, Kirkop] 2009, 99-105.
Abstract: Dan l-artiklu jaghti xi taghrif dwar il-vari artistici ta' San Leonardu f'Hal Kirkop. Is-sena 2009 gabet maghha zewg anniversarji u centinarju li b'xi mod jew iehor ghandhom konnessjoni ma' San Leonardu u Hal Kirkop. L-ewwel anniversarju hu l-1450 sena mill-mewt ta' San Anard li ser ikun iccelebrat fis-6 ta' Novembru. Ic-centinarju u l-anniversarju l-ohra ghandhom x'jaqsmu mal-istatwa u l-festa ta' San Leonardu. F'din is-sena qeghdin nikkommemoraw il-100 sena mill-mewt tal-istatwarju Karlu Darmanin. F'Hal Kirkop insibu l-vara titulari ta' San Leonardu 'l-antik' li jinsab fis-sagristija tal-knisja parrokkjali, mahduma minn Darmanin. L-anniversarju l-iehor ifakkar is-60 sena mill-wasla tal-vara artistika ta' San Leonardu, illum meqjuma f'nicca prominenti hdejn l-altar maggur. Din il-vara ngiebet fi zmien il-parrokkat ta' Dun Mikiel Spiteri (1943-1952). Fir-rikors tieghu, il-kappillan Spiteri ddeskriva l-istatwa tal-kartapesta ta' kwalita medjokri. Ghalhekk talab li din tinbidel ma' ohra tal-injam li tkun tixbah lill-istatwa ta' Karlu Darmanin. Din kellha tinhadem ghand id-ditta 'Stuflesser' f'Ortisei, Balzano, fl-Italja ta' fuq.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54830
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAScu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60 sena mill-migja tal-istatwa ta' San Leonardu f'Hal Kirkop.pdf782.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.