Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54916
Title: San Pietru sajjied, appostlu u Papa lejn il-gublew tal-1950 sena mill-martirju tieghu
Authors: Buttigieg, Charles
Keywords: Peter, the Apostle, Saint -- Cult
Peter, the Apostle, Saint -- Death and burial
Christian hagiography
Peter, the Apostle, Saint -- Teachings
Papacy -- History
Issue Date: 2014
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Buttigieg, C. (2014). San Pietru sajjied, appostlu u Papa lejn il-gublew tal-1950 sena mill-martirju tieghu. Lehen l-Art Imqaddsa, 35(184), 26-29.
Abstract: Ġesù biddel l-isem ta’ Xmun (bil-Grieg Sumeon) bin Ġona (kif insibu f ’Mattew 16:17, bl- Aramajk: ‘bar-Yonah’, Yonah ifisser ‘ħamiema’) għal Pietru (isem li jfisser ‘blata’; bl-Aramajk: ‘kefa’, ‘cepas’; bil-Grieg: ‘petra’, ara Mt 10:1-4; Mk 3:13-19 u Lq 6:12-16, b’paragun mill-kelma oħra Griega ‘lithon’ f ’1 Piet 2:4). Skont l-Evanġelju apokrifu tal-Lhud missieru kien jissejjaħ Ġwanni (yohanan) kif insibu ukoll f’xi okkażjonijiet fl-Evanġelju ta’ San Ġwann (1:42 u 21:15). Pietru kien miżżewweġ u sajjied filgħadira ta’ Tiberija jew ta’ Ġennesaret jew fil-bahar tal-Galileja fil-Galileja; kien minn Betsajda (li tfisser ‘dar tas-sajd’ fin-naħa ta’ fuq tal-għadira, ara Ġw 1:44 u 12:21, din kienet mibnija mill-ġdid minn Filippu iben Erodi u kienet belt Griega, fil-qrib kien hemm ukoll ‘Betsajda Ġulja’) u wara mar joqgħod f ’Kafarnahum (5km ’il bogħod minn Betsajda) fejn kellha popolazzjoni dakinhar ta’ 15,000 ruħ u Kristu għażlu biex ikun l-Ewwel Kap tal-Knisja u fdalu f ’idejh l-imfietaħ tas-Saltna (ara Matt 16:18; 1 Kor 3:11; Ef 2:20; u 1 Piet 2:5-6).
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54916
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Numru 184 : April-Gunju : 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San_Pietru_sajjied_appostlu_u_Papa_lejn_il-gublew_tal-1950_sena_mill-martirju_tieghu_2014.pdf293.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.