Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55316
Title: Giuseppe Briffa f'għeluq il-50 sena mill-pitturi tal-Evanġelisti għall-Knisja Parrokjali
Authors: Cassar, Kenneth
Keywords: Painters -- Malta -- Birkirkara -- Biography
Religious art -- Malta -- History
Parish Church of St. Leonard the Abbot (Kirkop, Malta) -- History
Briffa, Joseph John, 1901-1987
Church decoration and ornament -- Malta -- Kirkop -- History
Christian art and symbolism -- Malta -- Kirkop -- History
Birkirkara (Malta) -- Biography
Church decoration and ornament -- Malta -- History
Briffa, Joseph John, 1901-1987 -- Criticism and interpretation
Chapel of the Annunciation (Kirkop, Malta) -- History
John, the Apostle, Saint -- Art
Matthew, the Apostle, Saint -- Art
Mark, Saint -- Art
Luke, Saint -- Art
Issue Date: 2013
Publisher: Kirkop : Għaqda Mużikali San Leonardu
Citation: Cassar, K. (2013). Giuseppe Briffa f'għeluq il-50 sena mill-pitturi tal-Evanġelisti għall-Knisja Parrokjali. Festa [San Leonardu, Kirkop], 2013, 171-178.
Abstract: Giuseppe Briffa jibqa' maghruf ghall-hidma tieghu f'bosta knejjes fis-seklu ghoxrin, tant li huwa meqjus fast l-esponenti ewlenin tal-arti sagra f'pajjizna. Hafna Koppin jiftakruh jahdem fuq il-kor, il-pendenti, il-korsija u l-koppla tal-knisja Parrokkjali ta' San Leonardu Abbati f'Hal Kirkop. Dan kien progett li dam numru ta' snin, biss hamsin sena ilu, Briffa kien qieghed ipitter il-pendenti li juru l-erba' Evangelisti. Kenneth Cassar ikellimna dwar Giuseppe Briffa u xoghlu f'Hal Kirkop. Giuseppe Briffa twieled f'Birkirkara fit-12 ta' Mejju 1901 u miet fl-1987. Kien bin Giuseppe li kien dekoratur fil-knejjes u li mieghu ha l-ewwel tahrig tieghu, hekk kif kien iqabbdu jhallat il-kuluri u jaghmel xoghol iehor relatat. Madwar hamsin sena ilu Briffa kien ghaddej bil-kummissjonijiet tieghu propju fil-knisja ta' Hal Kirkop fejn hadem fuq perijodu ta' madwar tlettax-il sena bejn l-1961 sal-1974, taht il-parrokkat tal-Kappillani Dun Guzepp Theuma (1960-1966) u Dun Ang Vella (1966-1977). Biss l-awtur iddecieda li jikteb fuqu propju f'din is-sena ghaliex l-unika data li hemm tidher fuq ix-xoghlijiet tieghu f'Hal Kirkop hi propju dik tal-1963, fuq il-buzzetti tal-erba' Evangelisti ghal-pendenti, li llum jinsabu fil-Knisja tal-Lunzjata.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/55316
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFAPaiItems in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.